Zoek in de site...

Hoe heeft jouw school in coronatijd vormgegeven aan de samenwerking met ouders?

Hoe heeft jouw school tijdens de schoolgebouwsluitingen in coronatijd vormgegeven aan de samenwerking met ouders, en wat wil je hiervan behouden voor de toekomst? De Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit doen hier momenteel onderzoek naar, en zoeken scholen die hun ervaringen willen delen via een korte vragenlijst. De resultaten – die je kunt inzien – kunnen aanknopingspunten bieden voor verdere schoolontwikkeling en -beleid op dit vlak.

Tijdens de periodes waarin de schoolgebouwen gesloten waren, werd duidelijk dat de thuisomgeving en de betrokkenheid van ouders een belangrijke rol speelden om het leren van leerlingen zo goed mogelijk door te laten lopen. Via een spoedsubsidie van ZonMw is nu een onderzoek uitgezet om meer zicht te krijgen op hoe scholen de samenwerking met ouders toen veerkrachtig vormgaven.

Centrale onderzoeksvragen zijn: Hoe ziet de samenwerking tussen school en ouders eruit? Is er aanleiding geweest om extra in te zetten op samenwerking met ouders sinds de start van corona of juist niet? Wat zou je graag behouden in de toekomst?

Concreet betekent deelname dat er minstens twee leidinggevenden en zoveel mogelijk teamleden binnen de school (docenten, mentoren, zorg coördinator) een vragenlijst van circa 15 minuten invullen: https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_245gkRdSxzFUReK.

Na afloop ontvang je een beknopte rapportage specifiek voor jouw school (volledig geanonimiseerd). Ook is er de mogelijkheid om nadien via een online webinar kennis te nemen van de resultaten en aanknopingspunten voor schoolontwikkeling en -beleid.

Heeft jouw school interesse om deel te nemen? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Petrie van der Zanden via petrie.vanderzanden@ru.nl of 06-25639774.

Het project gaat uit van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit, en wordt ondersteund door de VO-raad.