Zoek in de site...

Leerlijn onderzoeksvaardigheden

Samen met leraren uit het primair en voortgezet onderwijs heeft de Radboud Universiteit een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld. Ook onze collega's van de Radboud Docenten Academie hebben hieraan mee gewerkt.
Deze leerlijn laat zien wat leerlingen van een bepaalde leeftijd zouden moeten (kunnen) leren en wat in de lessen aan bod zou kunnen komen. De leerlijn geeft leraren houvast bij het ontwerpen van lessen waarin leerlingen zelf onderzoek doen.

De leerlijn is vormgegeven als waaier met informatie voor zowel PO als VO. Bestel via de website leerlijn PO VO een gratis waaier of download direct de digitale versie van de waaier.