Zoek in de site...

Regionale Allianties

De Raboud Docenten Academie is betrokken bij twee allianties: Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) en de Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA).

Voor beide initiatieven is het afgelopen najaar hard gewerkt aan de totstandkoming van een projectplan voor 2022. Hierbij is samengewerkt met de onderwijspartners en -netwerken in de regio, onder andere via de partnerschappen SO&P. Ook zijn er, in het geval van RA-ZON, druk bezochte meedenksessies georganiseerd om tot een gedragen plan te komen. In een peer review proces (januari-maart 2022) met de zeven overige allianties, wordt in maart het definitieve projectplan vastgesteld. Op basis van die peerreview zal ook duidelijkheid ontstaan over de toekenning van middelen.

We hopen de volgende nieuwsbrief dus positief nieuws te brengen over het verdere verloop in 2022. Voor vragen of meer informatie over de allianties, neem gerust contact op met Jaap Rohof (jaap.rohof@ru.nl).