Zoek in de site...

Naar een toekomstbestendig curriculum

Afgelopen periode is een projectgroep bezig geweest om na te denken over een toekomstbestendig curriculum van de lerarenopleidingen. Deze projectgroep heeft begin februari haar resultaten opgeleverd in de vorm van een document waarin zeven kernpraktijken inhoudelijk zijn uitgewerkt evenals een leerlijn ontwikkeling professionele identiteit. Dit document schetst een mooi beeld van de student/beginnende docent zoals wij hem/haar idealiter voor ons zien.

Op dit moment is een collega vanuit de Radboud Universiteit, die al eerder betrokken is geweest bij het curriculum van de docentenacademie, bezig om met frisse blik naar de inhoud van het curriculum zoals opgeleverd door de projectgroep te kijken en deze te vertalen naar concreet onderwijs. Deze collega gaat dus de bouwfase afronden met een ontwerp van het onderwijs.

Op basis van de resultaten van de projectgroep hebben we wel al enkele besluiten genomen:

  1. de curriculumherziening zal ingaan per 1 september 2023. Dat betekent dat de invoering een jaar wordt uitgesteld. Dat geeft ons voldoende tijd om de verdere uitwerking en implementatie samen met onze partners vorm te geven;
  2. we gaan bekijken of we onderdelen van het nieuwe curriculum al binnen de bestaande kaders kunnen toepassen vanaf september 2022. Zo willen we bijvoorbeeld gaan proberen om in het collegejaar 2022-2023 de studenten te groeperen naar opleiding, met de opleidingsschool als tweede groeperingscriterium.

Zodra de vertaalslag naar concreet onderwijs klaar is en we meer zicht hebben op hoe we op basis daarvan verder gaan, informeren wij jullie en bespreken we hoe we samen verder gaan in dit proces. Mocht je nu al vragen of opmerkingen hebben of willen delen, dan kun je je wenden tot de projectleider van de curriculumvernieuwing, Saskia van Boven via saskia.vanboven@ru.nl.