Zoek in de site...

Uitslag Nationale Studenten Enquête

Op 17 januari jongstleden is de Nationale Studenten Enquête (NSE) weer uitgezet onder bijna alle studenten in het Nederlands hoger onderwijs (sluitingsdatum is 13 maart). Studenten kunnen door middel van deze enquête hun mening geven over de opleiding die ze volgen. De uitkomsten zijn vervolgens een belangrijke bron voor kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast biedt het landelijke karakter van de enquête de mogelijkheid om de resultaten ook te gebruiken voor studiekeuzevoorlichting (zie bijvoorbeeld www.studiekeuze123.nl) en dienen de studentenoordelen als bron voor Elsevier Beste Studies en de Keuzegids.

Ook voor de Radboud Docenten Academie is de mening van onze studenten van groot belang. Eind 2021 hebben we de uitslagen van de editie van vorig jaar mogen ontvangen en deze stemmen tot tevredenheid. Met een hoge respons (49%) en een algemeen tevredenheidscijfer van 3,77 op een vijfpuntsschaal mogen we zeker blij zijn. Bovendien heeft 81% van onze studenten de vraag Op basis van mijn ervaringen tot nu toe zou ik opnieuw voor deze opleiding kiezen zeer positief beantwoord met “mee eens” of “zeer mee eens”. Een prachtig resultaat.

De NSE vragenlijst is onverdeeld naar een aantal vaste thema’s (voor alle instellingen gelijk) en variabele thema’s (verschillend per instelling). In deze nieuwsbrief licht ik nog graag even het thema Aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan eruit. Hierin zien we namelijk duidelijk de kracht van Samen Opleiden & Professionaliseren. Het thema als geheel scoort een 4,41 op een vijfpuntsschaal en beide subthema’s, te weten Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk en Het contact met de beroepspraktijk laten gelijkwaardige scores zien. We kunnen dan ook aannemen dat onze studenten zeer tevreden zijn met de link tussen opleiding en loopbaan. Gaan we toch op zoek naar een leerpunt dan is dat het contact tussen de opleiding en de stageschool ten tijde van de stage. Een klein aantal studenten geeft aan dat dit nog wat beter uit de verf kan komen. Goed om daar nog eens naar te kijken. Desondanks een prachtige uitkomst en een mooie prikkel om SO&P verder te laten groeien.