Zoek in de site...

Werkgroep Stageplaatsing

Vanuit het platformoverleg is een werkgroep opgericht die zich buigt over de stageplaatsing en het vraagstuk van opleidingsplektekorten. Tot op heden lukt het de Radboud Docenten Academie ieder jaar om alle studenten te koppelen aan een stageplek. Dat betekent echter niet dat wij geen hinder ondervinden van, en oog hebben voor, deze ontwikkelingen, en ons hiervoor volop willen inzetten. Namens de docentenacademie nemen Hedwig de Krosse (coördinator Werkplekleren) en Esmée Bruggink (coördinator Stageplaatsing) dan ook deel aan deze werkgroep. Op dit moment zijn we volop bezig met het in kaart brengen van de factoren die bijdragen aan (huidige en toekomstige) tekorten en met het vaststellen van vervolgacties op korte en lange termijn.

In voorbereiding op de stageplaatsing van 2022-2023 is de docentenacademie reeds aan de slag gegaan met enkele van die korte termijn-acties. Deze acties hebben met name betrekking op het beter op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod. Zo hebben wij op basis van de afgelopen jaren een prognose kunnen maken van de te verwachten tekorten, zodat er binnen de partnerschappen gerichter kan worden geworven. Ook is er gekeken naar manieren voor scholen om hun plekken flexibeler te kunnen aanbieden. Zo kan men vanaf dit voorjaar in de stagetool aanvinken voor welke trajecten een plek naast het primair gekozen traject nog meer beschikbaar is. In de evaluatie- en wervingsgesprekken die Esmée deze maand met de projectleiders voert, licht ze deze en verdere aanpassingen uitgebreider toe.

Op deze manier streven wij ernaar om samen met onze partners een efficiëntieslag te maken in het stageplaatsingsproces en daarmee een eerste stap te zetten om het tekort gezamenlijk tegen te gaan.