Zoek in de site...

Nieuwsbrief 4 | Samen opleiden en professionaliseren

Je leest hier de laatste updates over Samen opleiden & professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor stuurgroepleden, programmaleiders en/of schoolopleiders die betrokken zijn bij één van de educatieve partnerschappen waar de docentenacademie deel van uitmaakt. Evenals vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Met 14 partnerschappen en meer dan 180 scholen in ons netwerk staat Samen opleiden & professionaliseren centraal op onze agenda. Via deze weg delen we graag relevante thema’s, gebeurtenissen en ontwikkelingen met onze partners om te informeren, verbinden en inspireren.

Cursus autonomie ondersteuning

Hoe gaan en blijven leerlingen vanuit hun eigen motivatie aan het werk? Hoe bevorder je de autonomie van leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen bewust goede leerstrategieën zetten? Kortom, hoe bereid je ze zo goed mogelijk voor op de overstap naar het hoger onderwijs?
Deze vragen komen aan bod in de cursus autonomie-ondersteuning
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In deze cursus leren docenten bovenbouw HAVO/VWO hoe ze leerlingen kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van regie op hun leerproces door deze autonomie te ondersteunen.
Ken jij docenten voor wie deze cursus relevant is? Breng deze dan vooral onder hun aandacht. De cursus gaat van start op 7 oktober Meer lezen? Klik hier.

Pre promotie traject voor eerstegraads docenten

Voor de derde keer start volgend schooljaar bij de docentenacademie een pre-promotietraject. Gericht op eerstegraads docenten die werk willen maken van hun promotie ambities. In dit eenjarige pre-promotietraject schrijven zij onder begeleiding een eigen vakdidactisch of algemeen onderwijswetenschappelijk onderzoeksvoorstel. Het doel is om dit aan het einde van het traject zo ver mogelijk klaar te hebben voor indiening bij een subsidieverstrekker. Ken jij docenten voor wie dit interessant kan zijn, lees dan hier meer.

Nieuwe publicatie: Agency van leraren in de context van een promotiebeurs

Op welke wijze dragen leraren met een promotiebeurs gericht bij aan schoolontwikkeling, denk aan bijdragen aan het curriculum en het leren van leerlingen? In deze publicatie wordt de agency van leraren met een promotiebeurs in het voortgezet onderwijs onderzocht, met name gericht op schoolontwikkeling. Lees hier de volledige publicatie, geschreven door Harmen Schaap, Paulien Meijer, Helma Oolbekkink-Marchand, Anna C. van der Want en Monika Louws.

Carrièreswitchers naar onderwijs ondersteunen

Carrièreswitchers kiezen voor het beroep van leraar na werkervaring elders. Het werven en opleiden van deze groep wordt al lange tijd gezien als een manier om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort tegen te gaan. In Nederland is er momenteel hernieuwde interesse naar kennis over deze groep. Deze praktijkgerichte synthese vat daarom recent onderzoek hierover hanteerbaar samen voor wie betrokken is bij het opleiden en ondersteunen van carrièreswitchers. De tekst (pdf, 478 kB) schetst eerst een beeld van carrièreswitchers, zoals hun motivatie voor de carrièreswitch naar het onderwijs en hun eerste ervaringen bij de entree in het beroep. Daarna vat het samen welke ondersteuningsadviezen gegeven worden voor deze groep.

Student op school

Is er op jouw school behoefte aan vakinhoudelijke ondersteuning van de leerlingen?  Met de inzet van studenten van de Radboud Universiteit op school, worden docenten ontlast. Studenten kunnen ingezet worden voor inhoudelijke ondersteuning tijdens de les, verzorging van bijlessen in kleine groepen, examentraining, ondersteuning bij mondelinge vaardigheden talen (b.v. talendorp), begeleiding van practica, verzorging lessenreeksen in de vorm van werkcolleges, verzorging hoorcolleges en/of PWS-begeleiding. Studenten volgen een korte didactische cursus bij de docentenacademie voordat zij op school worden ingezet. Op deze manier komen ze niet onvoorbereid op school en verleiden we ze wellicht ook voor het vak van docent. Klik voor meer informatie.

De Grift bezoekt de campus van Radboud Universiteit

Een half jaar geleden kreeg Aspirant-opleidingsschool De Grift – een samenwerking tussen de middelbare scholen van de Veluwse Onderwijsgroep, Windesheim en de Radboud Docenten Academie – de status van aspirant-opleidingsschool. Op donderdag 1 juni jl. ontving de Radboud Docenten Academie de schoolopleiders en een aantal schoolleiders van De Grift op de campus van de Radboud Universiteit. Ook de relatiebeheerder van Windesheim sloot bij dit gezelschap aan.
We startten met een inspirerend openingswoord van Monique Scheepers, algemeen directeur van de docentenacademie, waarin ze de samenwerkingsverbanden visualiseerde om zo het krachtenveld van het samen opleiden te laten zien. Vervolgens werden de collega’s van De Grift meegenomen in het Samen Opleiden en Professionaliseren. Op die manier maakten zij kennis met de diversiteit aan opleidingstrajecten van de docentenacademie en kregen ze een concreet beeld van de inhoud van het onderwijs.
Het was een gezellige en inspirerende dag, waar we elkaar als samenwerkingspartners weer beter hebben leren kennen. Zo kunnen we het werkplekleren nog beter vormgeven.

Uit het instituut en naar de school

Voor collega’s die zich bezighouden met de bedrijfsvoering van de docentenacademie en opleiders van de tweejarige educatieve master (denk bijvoorbeeld aan vakspecifiek onderwijs), is de praktijk van het opleiden in de school soms ver weg. Daarom organiseerden we in samenwerking met opleidingsschool Wijzer in Onderwijs een schoolbezoek aan het Citadel college in Nijmegen-Lent om te zien wat Samen Opleiden in de praktijk betekent. Deelnemers kregen antwoord op vragen als: Wat houdt werkplekleren in de school in? Op welke manier vult de school de werkplekleerervaring in? Wat is de visie op leren? Hoe werken we samen met (opleidings)scholen en waarom? Aan het woord kwam een schoolopleider, een werkplekbegeleider, een student, de coördinator stageplaatsing van de docentenacademie en een instituutsopleider. Het bezoek heeft de beelden van de deelnemers verrijkt en samen opleiden dichterbij gebracht.

Wist je dat?

  • De programmaleider van opleidingsschool Zutphen Annelies Claassen gaat vertrekken. We gaan haar enthousiasme en daadkracht missen. Door haar vertrek komt een mooie positie vrij.
  • Elke Bruns neemt het projectleiderschap van opleidingsschool IN*oost over van Jeannine Janssen. Wij wensen beide dames veel succes met hun nieuwe uitdaging.
  • De Radboud Docenten Academie doet samen met de Universiteit Wageningen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, schoolbestuur Pantarijn en Het Streek in het najaar van 2022 een aanvraag om, onder de naam Gelderse Onderwijs Vallei, aspirant opleidingsschool te worden.