Zoek in de site...

Nieuwsbrief Samen opleiden en professionaliseren

Je leest hier de laatste updates over Samen opleiden & professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor stuurgroepleden, programmaleiders en/of schoolopleiders die betrokken zijn bij één van de educatieve partnerschappen waar de docentenacademie deel van uitmaakt. Evenals vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Met 15 partnerschappen en meer dan 180 scholen in ons netwerk staat Samen opleiden & professionaliseren centraal op onze agenda. Via deze weg delen we graag relevante thema’s, gebeurtenissen en ontwikkelingen met onze partners om te informeren, verbinden en inspireren.
student_lerarenopleiding_in_klas_op_middelbare_school (12)

Nieuw: lerarenopleiding voor het schoolvak Informatica

Vanaf september 2023 biedt de Radboud Docenten Academie voor het eerst twee routes aan om docent informatica te worden: de tweejarige educatieve master en een zij-instroomtraject.

Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de vraag naar informatica-docenten. De praktijk leert dat veel docenten informatica niet of niet geheel bevoegd het bovenbouwvak informatica geven. Ook verwachten we dat het tekort aan informatica-docenten de komende jaren verder zal oplopen doordat veel van de huidige docenten tussen 1998 en 2006 deelnamen aan het CODI-programma (een tweejarig omscholingsprogramma) en binnenkort met pensioen gaan. Beide trajecten bieden zowel hbo en wo studenten als ervaren docenten de kans zich te specialiseren in het vak.

Bij een inventarisatie afgelopen december, hebben meerdere scholen in ons netwerk aangegeven dat zij, mede door dit verwachte tekort, geïnteresseerd zijn in het aanbieden van stageplekken en/of deelname aan een zij-instroomtraject. Mocht uw school een plek informatica beschikbaar hebben en/of willen investeren in een duurzame invulling van het schoolvak, neem dan gerust contact met ons op. Stageplekken voor de tweejarige master kunnen worden opgegeven tot 1 mei bij de coördinator stageplaatsing, Esmée Bruggink (stage@docentenacademie.ru.nl); voor informatie over het zij-instroomtraject kunt u terecht bij Marjanke de Bruin (marjanke.debruin@ru.nl), en de vakdidacticus Informatica is Jacqueline Nijenhuis-Voogt (jacqueline.nijenhuis@ru.nl).

‘Mijn ambitie is dat we niet alleen kennis naar scholen brengen maar daar ook halen en op die manier de hele beroepsgroep professionaliseren.’

Calijn de Jong

Dit studiejaar is Calijn de Jong, lerarenopleider en vakdidacticus Engels, als coördinator professionalisering binnen de Radboud Docenten Academie bezig met het opzetten van een professionaliseringsaanbod. Daarin zoekt ze naar een balans tussen een effectief en kwalitatief goed aanbod dat interessant is voor de doelgroep, past binnen hun dagelijkse praktijk én haalbaar is qua tijd en middelen.

Waarom zet de docentenacademie actiever in op professionalisering?

Met het huidige lerarentekort wordt het behouden van leraren steeds belangrijker. Het kunnen bieden van ontwikkelperspectief via interessante loopbaanpaden is daarin cruciaal. Als lerarenopleiding hebben we met onze kennis en ervaring hierin veel te bieden. > Naar het interview

Samen stageplaatsen: de eindresultaten van 2022-2023

Het schooljaar 2022-2023 is nog in volle gang, maar voor de stageplaatsing kunnen we al terugkijken op de resultaten. Ons gezamenlijk doel – alle studenten plek bieden binnen de educatieve partnerschappen van Samen Opleiden – is wederom nagenoeg gehaald! In het afgelopen jaar zijn in totaal 282 begeleide en zelfstandige stages gevolgd, verdeeld over de 15 educatieve partnerschappen. Zie hiervoor diagram 1 ‘overzicht stageplekken’. 53 van die stages hebben wij niet geregeld, omdat de student dat zelf al had gedaan: dit gaat over trainees, zij-instromers of andere studenten die al in het onderwijs werkzaam zijn.

Afbeelding2

Van de 229 stageplekken die wij voor de studenten hebben geregeld (diagram 2 ‘overzicht plaatsingen 22-23’) is 96,5% gerealiseerd binnen een educatief partnerschap en 3,5% binnen een educatief partnerschap waar wij daar als docentenacademie geen partner in. Een prachtig resultaat, en een uitstekende basis voor het nieuwe jaar!

Afbeelding3