Zoek in de site...

Nieuwsbrief Samen opleiden en professionaliseren

Je leest hier de laatste updates over Samen opleiden & professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor stuurgroepleden, programmaleiders en/of schoolopleiders die betrokken zijn bij één van de educatieve partnerschappen waar de docentenacademie deel van uitmaakt. Evenals vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Met 15 partnerschappen en meer dan 180 scholen in ons netwerk staat Samen opleiden & professionaliseren centraal op onze agenda. Via deze weg delen we graag relevante thema’s, gebeurtenissen en ontwikkelingen met onze partners om te informeren, verbinden en inspireren.
student_lerarenopleiding_in_klas_op_middelbare_school (12)

Landelijke ontwikkelingen rondom SO&P, RAP en RATO

De Radboud Docenten Academie heeft begin december kennis genomen van het Advies ‘Kinderen eerst’ van Asscher en van de Bunt en het bijbehorende werkplan dat door de vakbonden, het ministerie van OCW en de sectororganisaties is opgesteld.

Kern van deze stukken is dat regio’s de opdracht krijgen het lerarentekort aan te pakken door het werven, opleiden, begeleiden en matchen te organiseren. Deze zogenoemde Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs (RATO) werken sectoroverstijgend en worden gevormd door schoolbesturen en lerarenopleidingen. De huidige RAP-regio’s en SO&P-regio’s zullen hierin bij elkaar komen, en zich gaan verhouden tot de bestaande Regionale Allianties. Gelijktijdig met de RATO vorming wordt binnen OCW een Realisatie Eenheid ingesteld die gesprekspartner wordt van de RATO’s. Deze landelijke Realisatie Eenheid faciliteert de regio’s, maar stuurt op de totale impact.

De gevolgen van dit advies kunnen groot zijn. Zowel op de inhoud van onze samenwerking als op de vorm waarin we dat doen. Daarom leveren wij als Radboud Docenten Academie op allerlei manieren input op de adviezen en plannen. Dat doen we op landelijk niveau via de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) van de Universiteiten van Nederland (UNL). Op regionaal niveau voeren we het gesprek in het besturenoverleg van stuurgroepvoorzitters, het platformoverleg van programmaleiders en de stuurgroepen van de regionale allianties. En tot slot zijn de verschillende stuurgroepen van RAP en SO&P partnerschappen plekken om de toekomstige samenwerking verder samen te verkennen.

‘Onderschat ze niet én overschat ze niet.’

Lieke Jager

Als er één groep studenten hard heeft gewerkt het afgelopen half jaar, dan zijn het wel de educatieve minor/ module studenten. Eind januari ronden ze hun traject af en kunnen ze als starter aan de slag op school. Wat typeert deze groep? Welke waarde hebben ze voor een school? En wat hebben ze nodig om in het onderwijs te blijven? Een gesprek met Lieke Jager, lerarenopleider en opleidingscoördinator van het minor/module traject.

Wat voor traject volgen de minor en module
studenten precies?
"Minor studenten kiezen een educatieve minor als onderdeel van hun driejarige vakinhoudelijke bachelor. Module studenten volgen hetzelfde traject maar doen dat ná hun bachelor. Allemaal krijgen ze een beperkte tweedegraads bevoegdheid na een succesvolle afronding van het traject en het behalen van hun bachelor." >Naar het interview

Professionaliseringstrajecten docenten bijna van start

Op korte termijn starten een aantal professionaliseringstrajecten voor academische vo-docenten. Heb je collega’s in de school die zich willen verdiepen in creatief leren en denken of die echt werk willen maken van onderwijsonderzoek? De komende tijd kunnen ze op de docentenacademie aan de slag:

  • Hoe maak je als docent ruimte voor creativiteit van je leerlingen? In de Masterclass creativiteit 1 verdiepen docenten zich in de meer creatieve vormen van leren en denken.
  • Voor docenten die deze masterclass al tijdens of na hun opleiding hebben gevolgd, is er Masterclass creativiteit 2. Daarin gaan docenten verder de diepte in, ontwikkelen concreet materiaal en nemen een kijkje in elkaars les. Inschrijven voor beide masterclasses kan tot 3 februari!
  • Heb je collega’s die interesse hebben in promoveren? Tot 23 februari kunnen ze zich aanmelden voor het Oriëntatietraject – promoveren in het onderwijs door docenten. In dit traject verkennen ze wat er komt kijken bij een promotietraject en wat dit als docent van je vraagt.
  • Als ze gegrepen worden door het idee van promoveren en hier concreet handen en voeten aan willen geven, kunnen ze vanaf september 2023 instromen in het Pre promotie traject. In dit eenjarig traject worden ze begeleid bij het formuleren van een onderzoeksvraag en het werken aan een vakdidactisch of algemeen onderwijswetenschappelijk onderzoeksvoorstel.

Nieuw educatief partnerschap in de regio

Ons 15de educatieve partnerschap is een feit! Onder de naam Gelderse Onderwijs Vallei is een nieuw aspirant partnerschap van start gegaan. De GOV is een samenwerking tussen CSG Het Streek, RSG Pantarijn, Wageningen University & Research, HAN Lerarenopleidingen en de Radboud Docenten Academie. Met dit nieuwe partnerschap komt de landelijke ambitie om 100% van onze studenten op te leiden in een Educatief partnerschap in onze regio weer een stap dichterbij. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking de komende vier jaar waarin we werken aan het verwezenlijken van de basiskwaliteit binnen ons partnerschap.