Zoek in de site...

Nieuwsbrief Samen opleiden en professionaliseren

Je leest hier de laatste update van oktober 2022 over Samen opleiden & professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor stuurgroepleden, programmaleiders en/of schoolopleiders die betrokken zijn bij één van de educatieve partnerschappen waar de docentenacademie deel van uitmaakt. Evenals vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Met 14 partnerschappen en meer dan 180 scholen in ons netwerk staat Samen opleiden & professionaliseren centraal op onze agenda. Via deze weg delen we graag relevante thema’s, gebeurtenissen en ontwikkelingen met onze partners om te informeren, verbinden en inspireren.
student_lerarenopleiding_in_klas_op_middelbare_school (12)

Samen stageplaatsen: facts & figures

Het collegejaar is begonnen en onze studenten trekken weer het land in: 216 minor- en masterstudenten zijn vorige week officieel van start gegaan met hun stage. Daarmee hebben we al onze studenten van een stageplek kunnen voorzien!

Een belangrijk doel van het stageplaatsingsproces is om zoveel mogelijk studenten op één van onze 14 opleidingsscholen te plaatsen. Voor 169 studenten zochten we een plek. 95,3% van hen loopt nu stage op een opleidingsschool. Een prachtig percentage! De rest van de 216 studenten bestaat uit trainees, zij-instromers en studenten met een onderwijsbaan. Zij brengen hun eigen stageplek mee. Vanuit de opleiding stellen wij heldere voorwaarden aan zo’n plek en sturen wij waar mogelijk aan op een stage binnen één van onze samenwerkingsverbanden. >Lees verder...

Een nieuw curriculum voor academisch opgeleide vo docenten

Arnoud AardemaDe Radboud Docenten Academie is sinds ruim een jaar bezig met vernieuwen van haar curriculum voor alle typen studenten (voltijd, deeltijd, minor en masters). In het afgelopen jaar is het fundament gelegd voor het curriculum. Komend schooljaar wordt dit uitgebouwd tot een volledig uitgewerkt curriculum. Dat gebeurt zowel op het instituut en in alle opleidingsscholen zodat in september 2023 het nieuwe curriculum van start kan. Arnoud Aardema, hoofd onderwijs van de Radboud Docenten Academie én projectleider van het project ‘curriculumvernieuwing’ over de belangrijkste veranderingen, de grootste uitdagingen en de kunst van het opleiden van docenten voor een snel veranderende maatschappij. >Naar het interview

Masterclass Creativiteit

Masterclass CreativiteitCreativiteit wordt momenteel beschouwd als een van de belangrijkste te ontwikkelen ‘vaardigheden’ voor leerlingen. Veel docenten willen graag met hun leerlingen werken aan doelen die verder gaan dan enkel het verwerven van kennis en het opdoen van (vak)vaardigheden. Ze willen hen bijvoorbeeld leren denken buiten de gebaande paden. In het voorjaar van 2023 organiseert de Radboud Docenten Academie een tweetal Masterclasses voor VO docenten die openstaan voor creatieve vormen van leren en denken voor hun leerlingen. Dé manier om tijd te nemen om weer geïnspireerd te raken (én te blijven), en om samen met collega’s creatieve ideeën uit te werken voor je eigen onderwijs. >Meer lezen en inschrijven

Ondersteuning bij het ontwerpen van een inductieprogramma

In het nieuwe kwaliteitskader van de opleidingsschool wordt niet alleen het samen opleiden van studenten, maar ook het samen begeleiden van starters benoemd als gezamenlijke opdracht. Goede begeleiding van startende leraren draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en helpt het lerarentekort te bestrijden. De Docentenacademie heeft samen met de VO-Raad een tool ontwikkeld die ondersteunt bij het ontwerpen van een effectief 3-jarig inductie-arrangement. Door middel van het maken van een scan worden partnerschappen geholpen om snel in kaart te brengen aan welke criteria voor begeleiding van startende leraren al wordt voldaan en welke verder ontwikkeld dienen te worden. Op basis van de resultaten biedt de scan handvatten op maat aan om hiermee aan de slag te gaan.

Nationaal OnderwijsLab Artificiele Intelligentie van start

Het Nationaal OnderwijsLab Artificiële Intelligentie (NOLAI) is officieel van start. Net voor de zomer is het besluit tot subsidieverlening voor fase 1 genomen! De ambities zijn gericht op het ontwikkelen van intelligente digitale onderwijsinnovaties gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. En op het inzichtelijk maken van de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van intelligente digitale onderwijsinnovaties.

Er zijn twee interessante ontwikkelingen die we graag onder jullie aandacht brengen:

  1. Het projectteam is nog op zoek naar Teachers-in-Residence: 1 leerkracht po en 2 docenten vo die 1 of 2 dagen in de week in het lab werkzaam willen zijn. Is dit iets voor jullie collega’s, laat ze dan mailen naar nolai@ru.nl.
  2. Dit voorjaar is alvast een een introductie-cursus gemaakt over AI in het onderwijs. Deze cursus is gratis te volgen op onderwijs.ai-cursus.nl.

Regionale Allianties

De docentenacademie is betrokken bij twee allianties: Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) en de Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA). Dit zijn regionale netwerken voor het opleiden en professionaliseren van leraren en het onderzoeken en ontwikkelen van onderwijs. Doel van de allianties is de expertises en initiatieven vanuit verschillende sectoren (po, vo, mbo, so en ho), bijvoorbeeld bij het tegengaan van het lerarentekort, beter te kunnen verbinden en zo versnippering van inzet, tijd en middelen te voorkomen.

De afgelopen maanden hebben voor de allianties in het teken gestaan van de start van de uitvoering. Na goedkeuring van de projectplannen is geworven voor de start van drie werkgroepen (ZEA) en vier netwerken (RA-ZON): de eerste bijeenkomsten zijn inmiddels een feit! Bij de bemensing is steeds samen gewerkt en uitgewisseld met de onderwijspartners en -netwerken in de regio, onder andere via de partnerschappen SO&P.

Oproep

Voor RA-ZON geldt dat we op zoek zijn naar invulling van de initiatorrol van netwerk flexibilisering. Lijkt het je een uitdaging om in 2022-2023 4 uur per week te kunnen werken aan dit thema met collega's in de regio, neem dan contact op met Jaap Rohof (jaap.rohof@ru.nl). Dit laatste geldt ook als je als projectlid wilt meewerken in deze of de drie andere thema's (digitalisering, inductie en organisatie). We komen graag met je in contact!

Zie verder
Sinds kort is ook online meer informatie over de regionale allianties te vinden, met specifieke pagina's voor RA-ZON en ZEA. Altijd fijn om een eerste indruk te krijgen van de deelnemers en de doelen.