Zoek in de site...

Samen stageplaatsen: facts & figures

Het collegejaar is begonnen en onze studenten trekken weer het land in: 216 minor- en masterstudenten zijn vorige week officieel van start gegaan met hun stage. Daarmee hebben we al onze studenten van een stageplek kunnen voorzien!

Een belangrijk doel van het stageplaatsingsproces is om zoveel mogelijk studenten op één van onze 14 opleidingsscholen te plaatsen. Voor 169 studenten zochten we een plek. 95,3% van hen loopt nu stage op een opleidingsschool. Een prachtig percentage! De rest van de 216 studenten bestaat uit trainees, zij-instromers en studenten met een onderwijsbaan. Zij brengen hun eigen stageplek mee. Vanuit de opleiding stellen wij heldere voorwaarden aan zo’n plek en sturen wij waar mogelijk aan op een stage binnen één van onze samenwerkingsverbanden. Voor 66% van deze studenten is dat gelukt. De totale dekkingsgraad voor het eerste semester komt daarmee op een mooie 89,9%. In bijgevoegde diagrammen is weergegeven hoe de studenten over de opleidingsscholen zijn verdeeld, zowel exclusief als inclusief bovengenoemde groepen.

Bij de opleidingsscholen Qoers en Passie voor Leren plaatsen we momenteel de meeste studenten. Dit jaar hebben we ook voor het eerst studenten geplaatst in de nieuwste aspirant opleidingsschool De Grift. Dat heeft tot een mooi resultaat geleid: 8 studenten zijn begonnen op één van de scholen in Apeldoorn en omstreken. 

Afgelopen jaar hebben we ons ervoor ingezet het proces van stageplaatsing op een aantal vlakken te verbeteren. Zo konden schoolopleiders hun plekken flexibel opgeven (i.e. beschikbaar stellen voor meerdere trajecten). Het proces is daarmee merkbaar efficiënter geworden. Komend jaar zetten we die verbeterslag voort. Alle input is welkom! Binnenkort ontvangen alle projectleiders en schoolopleiders hiertoe een evaluatieformulier.

>terug naar de nieuwsbrief