Zoek in de site...

Samen Opleiden en professionaliseren

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Wij werken daarom samen met (aspirant) opleidingsscholen. Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband van één of meer (universitaire) lerarenopleidingen en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens de stage is de instituutsopleider de belangrijkste schakel tussen de student, de docentenacademie en de opleidingsschool.

Waarom Samen Opleiden?
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren verbindt lerarenopleidingen, scholen en besturen om samen een nieuwe generatie docenten op te leiden. Alle betrokken partijen wisselen actief af in de rol van docent en van lerende. Werkplekbegeleiders van opleidingsscholen hebben veel praktijkervaring en kennis waar studenten van kunnen leren. Studenten nemen op hun beurt frisse ideeën mee naar hun stageplek. We vinden deze verbinding tussen theorie en praktijk heel belangrijk. De theorie versterkt namelijk de praktijkervaring en de praktijk versterkt de kijk van de student op de theorie. Ons streven is dat de student de verschillende aspecten van zijn opleiding binnen de verschillende leeromgevingen als een samenhangend geheel ervaart.

Een opleidingsschool biedt mogelijkheden om ook andere schoolculturen en vormen van onderwijs te ontdekken. We stimuleren studenten daarom ook om buiten de muren van hun eigen sectie en stageplek te kijken.

De instituutsopleider als verbindende schakel
Vanuit de docentenacademie is een zogenoemde instituutsopleider betrokken bij elke opleidingsschool. Hij of zij kent de context van de school, komt op lesbezoek en ondersteunt studenten in hun stage waar dat nodig is. Samen met de werkplekbegeleider en de schoolopleider zorgt de instituutsopleider ervoor dat de stageplek een veilige en kwalitatief uitstekende leer-werkomgeving is.

Samen professionaliseren
De ontwikkeling als docent stopt niet na de lerarenopleiding. Daarom gaan we verder dan alleen Samen Opleiden. We houden ons ook bezig met Professionalisering en Onderzoek. Op die manier zetten we ons in om studenten ook na hun lerarenopleiding verder te kunnen begeleiden in hun professionele ontwikkeling.