Zoek in de site...

Aanvullende voorwaarden specialisatie Engels, Duits, Frans of Spaans

Wil je de Educatieve Master met de specialisatie Engels, Duits, Frans of Spaans doen? Dan geldt als aanvullende voorwaarde dat je moet aantonen dat je de betreffende taal voldoende beheerst. Dit kan als volgt worden aangetoond:

Je voldoet automatisch aan het vereiste taalvaardigheidsniveau in de betreffende doeltaal indien (zie zijbalk voor stroomschema):

je vakinhoudelijk toelaatbaar bent EN de masterscriptie in de doeltaal hebt geschreven, mits de toelatinggevende vooropleidingen (doctoraal OF: bachelor EN master) in Nederland zijn behaald

OF

je vakinhoudelijk toelaatbaar bent EN een buitenlandse voortgezet onderwijs opleiding in de doeltaal hebt gevolgd die qua niveau vergelijkbaar is met het Nederlandse VWO.

Iedereen die hier niet aan voldoet moet het vereiste taalvaardigheidsniveau in de doeltaal aantonen met één van de volgende taalcertificaten:

Engels

  • Cambridge C2 Proficiency;
  • IELTS Academic overall score ≥8.5, all four sub-scores ≥8.0;
  • TOEFL iBT score ≥110, all four subscores ≥27

Duits

  • Niveauverklaring via Radboud in’to Languages: gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid ≥C1, leesvaardigheid en luistervaardigheid C2;
  • Goethe-Zertifikat C2: Groβes Deutches Sprachdiplom (GDS)

Frans

  • Test de Connaissance du Français (TCF): gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid ≥C1, leesvaardigheid en luistervaardigheid C2;
  • Niveauverklaring via Radboud in’to Languages: gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid ≥C1, leesvaardigheid en luistervaardigheid C2;
  • Diplôme approfondi de langue française (DALF) C2

Spaans

  • Niveauverklaring via Radboud in’to Languages: gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid ≥C1, leesvaardigheid en luistervaardigheid C2;
  • Diploma de español como lengua extranjera (DELE) C2