Zoek in de site...

Uitnodiging om successen te delen en samen te vieren

De Radboud Docenten Academie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om dichterbij de verwezenlijking van onze ambitie te komen, namelijk: in 2020 de beste lerarenopleiding van Nederland te zijn. We hebben goede resultaten geboekt en hopen deze positieve lijn ook in 2018 door te zetten. Daarom staat 2018 voor de Radboud Docenten Academie in het teken van het delen en vieren van onze successen.

Nieuwe traditie voor 2018

Foto fles bubbels bewerkt2Binnen de Radboud Docenten Academie hebben we een nieuwe traditie in het leven geroepen. Om onze medewerkers uit te nodigen hun successen met elkaar te delen en te vieren staat er een magnum fles bubbels klaar. Is er een succes behaald, dan wordt de medewerker uitgenodigd om op een zeepkist te staan en zijn/haar succes te delen met de rest van het team. Zijn de collega’s het ermee eens dat het succes gevierd moet worden? Dan mag de fles worden geopend en proosten we samen op het succes.

Vier uw succes met ons

Om onze ambitie te verwezenlijken is een goede samenwerking met u van cruciaal belang. We willen u daarom hartelijk danken voor de vruchtbare en constructieve samenwerking tot nu toe. Daarom willen we ook u uitnodigen om uw successen met ons te delen en u onderdeel te laten zijn van onze traditie van dit jaar.

De spelregels

  • Het succes moet een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van onze ambitie: namelijk in 2020 de beste universitaire lerarenopleiding van Nederland te zijn;
  • U presenteert – bij voorkeur op een zeepkist of stoel - uw succes aan uw eigen collega’s en maakt hier een foto van;
  • U stuurt de foto met een kort verslag over het succes naar info@docentenacademie.ru.nl onder vermelding van ‘samen successen vieren’;
  • Als wij vinden dat uw succes bijdraagt aan onze ambitie, dan sturen we u een fles bubbels die u samen met uw collega’s kunt opdrinken.