Zoek in de site...

Symposium ‘Inductie van startende leraren: hoe nu verder?’ deel 2

Donderdag 12 november 2020

logo han

oranje route
ONTWERPEN VAN HET INDUCTIEPROGRAMMA

grijze route
BEGELEIDEN VAN DE STARTER

witte route
STARTER ZIJN

Innovatief professioneel potentieel
door Julia van Leeuwen

Hoe kunnen we meer oog krijgen voor de waarde van startende leraren voor scholen en deze waarde ook benutten? In haar promotieonderzoek heeft Julia van Leeuwen deze waarde van starters het ‘innovatief professioneel potentieel’ genoemd. Ze brengt in kaart welk potentieel ontstaat door de aanwezigheid van startende leraren in scholen, en hoe de dynamiek tussen starter en school bijdraagt aan de benutting van dit potentieel. Tijdens deze workshop verkennen we de betekenis en invulling van het begrip innovatief professioneel potentieel, en presenteert Julia de eerste resultaten van haar onderzoek met een link naar inductieprogramma’s.

Spanningen bij starters
door Marleen Ensink, Leonie Janssen en Anna van der Want

In het turbulente leven van startende leraren gebeurt van alles. Hoe kunnen startende leraren met lastige situaties en spanningen omgaan? Hoe kunnen begeleiders startende leraren hierbij ondersteunen? Tijdens deze sessie krijgen we inzicht in de spanningen die starters ervaren en gaan we met elkaar in gesprek over manieren om starters hierbij te ondersteunen.

Stuurkracht van starters
door Helma Oolbekkink- Marchand

Als starter neem je frisse ideeën mee het onderwijs in. Maar krijg je en ervaar je ook de ruimte om die ideeën in de praktijk te brengen? Kun je sturing geven aan je onderwijspraktijk en aan je eigen ontwikkeling? In deze sessie gaan we aan de hand van onderzoek in gesprek over de stuurkracht van starters. Wat is stuurkracht en hoe kun je dit herkennen in je eigen praktijk? We doen dit aan de hand van een aantal casusbeschrijvingen.

Startwijzer - HR tool WUR
door Piety Runhaar

De Startwijzer is een digitale scan die in beeld kan brengen hoe starters op dit moment worden ingewerkt en begeleid en op welke onderdelen er (nog) winst te behalen valt. Starters, begeleiders, teamleiders en HR-functionarissen kunnen de startwijzer invullen om hun individuele perspectief voor het voetlicht te brengen. Piety Runhaar neemt u graag mee in het gebruik van de tool en de ervaringen die er in verschillende sectoren (po, vo en mbo) tot nu toe mee zijn opgedaan.

Begeleiden van starters in tijden van corona
door Harmen Schaap en Gerald Steverink

Wat is de impact van corona op starters? We weten uit onderzoek dat starters spanningen ondervinden rondom thema’s als klassenmanagement, de zoektocht naar wie je bent als leraar, en het vinden van een goede werk-privé balans. Sinds het voorjaar van 2020 lijkt er een spanning bijgekomen, namelijk het werken als starter in het coronatijdperk. Minder of geen contact met leerlingen en collega’s, online en/of hybride lessen en minder aandacht voor begeleiding van starters. Dit kan negatieve consequenties hebben, bijvoorbeeld het gevoel dat starters er alleen voor staan. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de vraag welke ervaringen we tot nu toe op dit gebied hebben opgedaan en hoe we hier als begeleiders mee om kunnen gaan.

Gesprek over stuurkracht
door Helma Oolbekkink-Marchand

Als starter kun je stuurkracht inzetten om je eigen praktijk te ontwikkelen en/of je professionele ontwikkeling te sturen. Maar wat zijn nu ‘bronnen’ die je kunt inzetten om je stuurkracht te vergroten?  En op welke manier pak je dat dan aan? Tijd om ervaringen te delen en elkaar te inspireren!

Verbinden initieel en inductie in de context van de OS in Amsterdam
door Marcelle Hobma

Hoe de opleidingsschool als voedingsbodem kan fungeren voor een inductie-arrangement en hoe deze de opmaat kan zijn naar een leven lang leren.

Intervisie spanningen
door Gisbert van Ginkel

Hoe krijg je starters veilig aan de praat over dilemma's en spanningen? Hoewel dilemma's en spanningen intrinsiek zijn aan het beroep van leraar, vinden starters het vaak spannend om hierover te praten. In deze sessie bespreken we een intervisie opzet met concrete materialen, om starters veilig aan de praat te krijgen over de dilemma's en spanningen die ze ervaren. De materialen zijn gebaseerd op onderzoek naar spanningen van starters.

Lesson Study
door Madeleine Vreeburg

Hoe kunnen starters en ervaren docenten van elkaar leren? Die vraag hebben een aantal scholen van scholengroep Achterhoek VO zichzelf ook gesteld. Het afgelopen jaar hebben ze hiermee geëxperimenteerd in een Lesson Study project. Dat is een professionele leergemeenschap  waarin startende en ervaren docenten samen lessen ontwerpen. Beide groepen hebben dit als heel positief ervaren, met name het écht samen praten over onderwijs, van elkaar te leren en het komen tot een gedeelde visie op leerlingen en het onderwijs dat je wilt geven. Madeleine Vreeburg licht het project verder toe en vertelt hoe het een rol heeft gespeeld in het landen van de starter op school.