Zoek in de site...

Vaktoetsingen Universitaire Lerarenopleidingen

Tijdens de éénjarige lerarenopleiding is geen tijd om aandacht te besteden aan het verwerven van vakinhoud. De universitaire lerarenopleidingen gaan ervan uit dat de leraren die zij opleiden al tijdens hun vakstudie aan de universiteit voldoende vakkennis hebben opgedaan om op een succesvolle en verantwoorde manier als docent aan het werk te gaan.

Wanneer het op basis van jouw vooropleidingen niet direct duidelijk is of jij voldoende vakkennis hebt opgedaan, wordt er een vaktoetsing gedaan. Daarbij wordt er in meer detail gekeken wat jij tijdens je vooropleidingen hebt gedaan. De vakdidacticus van jouw schoolvak bepaalt op die manier of jij voldoende vakkennis hebt in alle domeinen van het schoolvak. Om deze vaktoetsing uit te kunnen voeren, heeft de vakdidacticus nog aanvullende gegevens van jou nodig.

Download het vaktoetsingsformulier van jouw schoolvak.