Zoek in de site...

Programma LIO-dag Maatschappijleer

Programma LIO-dag Maatschappijleer maandag 26 maart 2018 RU Nijmegen

  • 10.00 - 10.30 uur: Aankomst en ontvangst
  • 10.30 - 10.40 uur: Opening
  • 10.40 - 11.40 uur: Openingslezing

Radicalisering in de pluriforme samenleving door: prof. Dr. M. Lubbers, hoogleraar sociologie RUN

Hoewel bij radicalisering vandaag de dag vooral aan moslimradicalisering wordt gedacht, is het een onderwerp dat al lang op de wetenschappelijke onderzoeksagenda staat. Om radicalisering te begrijpen, is de context waarin het plaatsvindt van groot belang. Toch zien we ook dat het lastig blijft te snappen waarom bepaalde individuen radicaliseren.

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in het radicaliseringsonderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het beleid rondom deradicalisering, waarin de school als cruciale partner wordt gezien. We bekijken de resultaten van onderzoek dat gedaan is onder docenten VO rondom ‘het bespreken van moeilijke onderwerpen in de klas’. Veel ruimte voor vragen en discussie.

  • 11.40 - 12.00 uur: NVLM Scriptieprijs 2018

Uitreiking NVLM Scriptieprijs 2018 Beste Lessenreeks & Beste onderzoek. Door: Anouk de Ruijter.

  • 12.15 - 13.00 uur: Lunch (op eigen kosten in de Refter)
  • 13.15 - 14.15 uur: Ronde 1 workshops
  • 14.30 - 15.30 uur: Ronde 2 workshops
  • 15.40 - 16.15 uur: Lesmateriaal markt voor en door de studenten maatschappijleer
  • vanaf 16.15 uur: Afsluitende Borrel in het Cultuur Café

Klik hier om je in te schrijven!