Zoek in de site...

Workshops LIO-dag Maatschappijleer

Overzicht van de workshops in willekeurige volgorde:

Workshop 1 -  Persoonlijk leiderschap en feedback geven

Door: Erna Nijeboer, Radboud Docenten Academie

De Radboud Docenten Academie verzorgt sinds enkele jaren voor alle docenten in opleiding de training persoonlijk leiderschap. Uit deze training komt deze workshop voort met speciale aandacht voor een onmisbare vaardigheid van een maatschappijleer docent: feedback geven aan leerlingen. Maatschappijleer heeft vaak presentaties en we geven leerlingen feedback in de hoop dat ze ervan leren. Maar welke vormen van feedback zijn effectief? Welke kun je zelfs beter vermijden?

Workshop 2 - Amnesty International in de klas

Door: Onderwijsgroep Amnesty International Nijmegen

Veel scholen nodigen Amnesty International uit in het kader van een goede doelen actie. Amnesty heeft echter ook scholengroepen die lessen op maat aanbieden over maatschappelijke vraagstukken bezien vanuit de mensenrechten. Denk aan het vluchtelingenvraagstuk in Europa. In deze workshop maak je kennis met het beproefde didactische model in deze lessenreeksen en kijken we naar welke plek deze lessen kunnen innemen in je jaarprogramma.

Workshop 3 - De verzorgingsstaat

Door: Hay Janssen, Fontys Tilburg

De Scandinavische socioloog Peter Abrahamson ontwikkelde het idee van de welfare triangle. In lessen maatschappijleer is de welfare triangle te gebruiken om leerlingen te laten nadenken over de vraag wie verantwoordelijk is voor de ondersteuning van mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben en over de achterliggende waarden daarbij. Daarnaast is de welfare triangle een bruikbaar instrument om verschillende typen verzorgingsstaten met elkaar te vergelijken. Tijdens deze workshop gaan deelnemers na een korte inleiding aan het werk met verschillende werkvormen, waarbij telkens de welfare triangle als middel centraal staat om leerlingen te stimuleren na te denken over de (wenselijke) inrichting van de verzorgingsstaat.

Workshop 4 - Kijken vanuit paradigma’s

Door: Rob van de Boorn, Fontys Tilburg & Niels Hoendervanger, RDA RUN

In het nieuwe programma maatschappijwetenschappen nemen in het VWO wetenschappelijke paradigma’s een belangrijke plaats in. Maar hoe leer je leerlingen kijken vanuit paradigma’s? Dat vereist een doordachte didactiek en gedegen kennis van de paradigma’s bij leerlingen en niet te vergeten docenten. In deze workshop verkennen we met voorbeelden de mogelijkheden en knelpunten bij het leren kijken door de bril van paradigma’s.

Workshop 5 - ‘Gebruik in je uitleg een concept’…wat moet ik dan eigenlijk doen?

Door: Anne Hemker, CITO & Michiel Waltman, Universiteit Twente

Het gebruik van abstracte concepten in nieuwe contexten staat centraal in het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen (havo en vwo). Wat verwachten we van leerlingen als zij hoofd- en kernconcepten actief gebruiken om een maatschappelijk verschijnsel uit te leggen of verklaren? Wat maakt een toetsvraag over conceptgebruik meer of minder complex? Hoe kan ik leerlingen gerichte feedback geven over de mate van beheersing van conceptgebruik? Op basis van inzichten uit onderzoek en met zelf oefenen worden in de workshop deze vragen beantwoord. Deze workshop is interessant voor iedereen die leerlingen leert om abstracte begrippen in nieuwe situaties te gebruiken en dit valide en betrouwbaar wil toetsen, dus voor maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschapsvorming.

Workshop 6 - Creatief Denken

Door: Pauline Meijer, wetenschappelijk directeur en hoogleraar Teacher Learning and development Radboud Docenten Academie RUN

De RDA doet veel onderzoek naar creatief denken bij leerlingen en docenten. Pauline Meijer is gespecialiseerd in creatief denken bij leerlingen en docenten in opleiding. Voor de laatste groep is het belangrijk om in de opleiding ruimte te krijgen voor creatief denken. Daarnaast is het belangrijk om creatief denken een plek te geven in de te ontwerpen lessen. In deze workshop wordt je niet alleen zelf uitgedaagd creatief te denken, maar krijg je ook inzicht krijgen in de manier waarop docenten en scholen creativiteit van leerlingen kunnen bevorderen.

Workshop 7 - Begrijpend kijken

Door: Lucas Westerbeek, De Frisse Blik en De Bromet Filmschool)

Lucas Westerbeek constateert in zijn dagelijkse werkpraktijk, dat er behoefte is aan nieuwe vaardigheden. Jongeren van nu groeien op in een beeldcultuur en niemand leert ze kritisch naar die beelden te kijken. Hij pleit voor een andere onderwijskundige aanpak, waarin ‘begrijpend kijken’ centraal staat. De Frisse Blik heeft een methode ontwikkeld, waarin leerlingen kritisch en begrijpend leren kijken naar media en zelf op onderzoek uit gaan door films te maken. Films over zichzelf, over talent op school, over de wijk, hun familie en hun offline- en online wereld. Daarbij doen ze belangrijke vakoverstijgende vaardigheden voor de toekomst op, als samenwerken, sociale en probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid. Tijdens zijn workshop vertelt Lucas Westerbeek over deze methode en laat aan de hand van diverse fragmenten zien, hoe hij te werk gaat en wat de resultaten zijn.

Workshop 8 - Rechtsstaat in de les

Door Niels Dekker, trainer ProDemos

Nederland is niet alleen een democratie, maar ook een rechtsstaat. Veel leerlingen kennen de betekenis van het tweede begrip niet. ProDemos weet dit helder te maken met activerende werkvormen. In deze workshop presenteren we onze leukste tien werkvormen binnen het thema rechtsstaat, zoals het machtenveld, de rechtenteller en ‘ hoe lossen we dit op’. Na afloop kunnen de studenten met de bijbehorende reader direct zelf aan de slag in het klaslokaal.

Workshop 9 - Effectief PPP gebruiken in je lessen

Door Marcel Mooijman (Hogeschool Rotterdam)

We passen powerpoint (of vergelijkbare software) zeer vaak in lessen toe, ook bij maatschappijleer. Maar is dat wel een goed idee…? We kennen immers de langdradige presentaties, met overvolle dia’s. En bovendien: er is een verschil tussen presenteren en lesgeven. In het laatste geval mag een hoog leereffect verwacht worden. Bereik je dat wel met powerpoint? Het antwoord is ja, mits powerpoint aan een aantal voorwaarden voldoet. Uit onderzoek en uit adviezen van professionele powerpointmakers (die bestaan: worden door Volvo of Unilever voor grote bedragen ingehuurd…) komen directe aanbevelingen naar voren voor goede powerpoint. Marcel Mooijman leert je deze aanbevelingen met een powerpoint over powerpoint. Hij laat voorbeelden zijn van hoe het niet en hoe het wel moet. Zo leer je hoe je voortaan powerpoint op en goede manier in de les kan gebruiken.

Klik hier om je in te schrijven!