Zoek in de site...

Geschiktheidsonderzoek


Veelgestelde vragen over het geschiktheidsonderzoek

Wat wordt er bepaald in een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek moet antwoord geven op drie vragen:
1. Kun jij direct voor de klas staan?
Je loopt tijdens het traject ‘zij-instroom in het beroep’ geen stage maar hebt een aanstelling bij een school en mag daarom vanaf dag 1 zelfstandig voor de klas staan.
2. Kun jij binnen twee jaar je bevoegdheid halen?
Je mag alleen zonder bevoegdheid voor de klas staan als je kunt aantonen dat je binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen.
3. Zo ja, welke scholing en begeleiding heb je daarvoor nodig?
De resultaten van dit onderzoek zijn het uitgangspunt voor de docentenacademie en het schoolbestuur om te bepalen wat je aan scholing en begeleiding nodig hebt om een bevoegd leraar te worden en hoe jouw persoonlijke scholingstraject eruit zal zien.

Uit welke onderdelen bestaat een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek bestaat minimaal uit twee onderdelen: een portfolio en een assessment. 
1. Portfolio
Het portfolio is een schriftelijk document dat je zelf samenstelt. Je krijgt een format of een aantal richtlijnen op basis waarvan je je portfolio kunt samenstellen. Je portfolio geeft een overzicht van alle relevante studie- en werkervaring die je hebt gehad. Dat komt vaak neer op een verzameling van de diploma’s die je hebt gehaald, maar ook de relevante competenties die je hebt opgedaan door je werkervaring of relevante nevenactiviteiten, zoals het coachen van een sportteam of vrijwilligerswerk.
2. Assessment
Het assessment bestaat in ieder geval uit een observatie van een praktijksituatie, waarna een reflectiegesprek en/of een criteriumgericht interview volgt, waarin je bespreekt in hoeverre je verschillende competenties al bezit. Hoe de lesobservatie precies vorm krijgt, is afhankelijk van je situatie en van het assessmentcentrum dat het assessment voor de lerarenopleiding uitvoert. Geef je bijvoorbeeld al les op een school? Dan kunnen de assessoren een van die lessen bijwonen. Doe je dit nog niet? Dan kan het zo zijn dat je een les moet geven op de school waar je gaat werken aan een klas waaraan je nog geen lesgeeft. Het kan verder zo zijn dat de assessoren fysiek aanwezig zijn bij jouw les, maar het kan ook zijn dat ze digitaal aanwezig zijn of aan de hand van een opname jouw les observeren.

Andere veelgestelde vragen over het geschiktheidsonderzoek

Wie vraagt een geschiktheidsonderzoek aan?

Zodra je een aanstelling als zij-instromer overeen bent gekomen met de school, vraagt het schoolbestuur van de school waar jij de aanstelling hebt een geschiktheidsonderzoek aan bij de lerarenopleiding.

Wie betaalt een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek wordt betaald door de school waar jij een aanstelling hebt. Nadat je een tripartiete overeenkomst hebt afgesloten met de school waar je werkt en de lerarenopleiding waar je je opleiding gaat starten, kan het schoolbestuur van jouw school de zij-instroomsubsidie aanvragen bij DUO. Deze zij-instroomsubsidie bedraagt maximaal € 20.000,- en is bedoeld als tegemoetkoming voor de school in de kosten voor je geschiktheidsonderzoek, je studie en je begeleiding. De kosten voor het geschiktheidsonderzoek variëren per onderwijsinstelling.

Wat is de doorlooptijd van een geschiktheidsonderzoek?

Volgens de wet (artikel 3, lid 1) dient het geschiktheidsonderzoek, in overleg, aan te vangen binnen twee maanden na jouw aanmelding bij de onderwijsinstelling. Binnen drie maanden na aanmelding zou een geschiktheidsonderzoek afgerond moeten zijn. Dan ontvang je binnen twee weken het oordeel over jouw geschiktheid. In overleg kan er worden afgeweken van deze deadlines, bijvoorbeeld door bepaalde vakanties in die periode of als je pas later aan je opleiding wilt beginnen.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan een geschiktheidsonderzoek?

De tijd die je kwijt bent aan een geschiktheidsonderzoek hangt af van een aantal factoren. De voorbereiding van het portfolio is bijvoorbeeld afhankelijk van de richtlijnen van de hogeschool of universiteit. Daarnaast ligt de voorbereiding ook aan jezelf: heb je de administratie van je diploma’s netjes op orde? En kun je snel en goed schrijven? Dan kost het samenstellen van je portfolio jou misschien veel minder tijd dan een ander.

Wat is de uitkomst van een geschiktheidsonderzoek?

Als uit het onderzoek blijkt dat je geschikt bent om te starten met het zij-instroomtraject ontvang je een geschiktheidsverklaring. Daarin staat dat je voor de duur van het zij-instroomtraject voor de klas mag staan en er staat beschreven welke scholing en welke begeleiding daarbij nodig is vanuit de school en de lerarenopleiding voordat je je bekwaamheidsverklaring krijgt.
Als je niet geschikt bent bevonden door de assessoren, dan krijg je geen geschiktheidsverklaring. Je kunt dan niet kunnen starten met het zij-instroomtraject. Je kunt dan wel via een andere route je bevoegdheid halen.

Mag ik een geschiktheidsonderzoek herkansen?

Ja, wettelijk gezien is het mogelijk om een geschiktheidsonderzoek te herkansen en er is in de wet geen beperking opgenomen voor het aantal keren dat je een geschiktheidsonderzoek mag herkansen.

Samenvatting

Een geschiktheidsonderzoek is het startpunt van je het zij-instroomtraject (zij-instroom in het beroep). Zodra je een aanstelling als zij-instromer in het beroep overeen bent gekomen met de school, vraagt het schoolbestuur van de school waar jij een aanstelling hebt een geschiktheidsonderzoek aan bij een lerarenopleiding. Een geschiktheidsonderzoek wordt betaald door de school waar jij een aanstelling hebt, die daarvoor de zij-instroomsubsidie kan aanvragen bij DUO.

Een geschiktheidsonderzoek bestaat uit minimaal twee onderdelen: het portfolio en een assessment, op basis waarvan er bepaald wordt: (1) of jij direct voor de klas kunt, (2) of jij binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen en (3) zo ja, welke scholing en begeleiding je daarvoor nodig hebt.

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je geschikt bent om te starten met het zij-instroomtraject ontvang je een geschiktheidsverklaring. Daarin staat dat je voor de duur van het zij-instroomtraject voor de klas mag staan en er staat beschreven welke scholing en welke begeleiding daarbij nodig is vanuit de school en de lerarenopleiding voordat je je bekwaamheidsverklaring krijgt. Als je niet geschikt bent bevonden door de assessoren, dan krijg je geen geschiktheidsverklaring. Je kunt dan niet kunnen starten met het zij-instroomtraject.

Marjanke de Bruin

Marjanke de Bruin
Studieadviseur

Het zij-instroom traject is maatwerk. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Vraag dan een persoonlijk gesprek aan waarin we jouw wensen en mogelijkheden verder kunnen bespreken.