Dirk Bertens
Dirk Bertens

Innovatie in hersenletselrevalidatie: Karman Line-games

Voor patiënten met hersenletsel lijkt de opkomst van braingames hoop te bieden op herstel en verbetering van hersenfuncties. In deze groeiende markt onderscheiden de Karman Line-games van Dirk Bertens zich door de focus te leggen op het aanleren van compensatiestrategieën en juist dus niet op het ‘herstellen’ of verbeteren van specifieke hersenfuncties. De aankomende twee jaar worden de games met een take-off subsidie van NWO en ZonMw naar de markt gebracht.

Dirk Bertens is recent benoemd tot Principal Investigator (PI) bij het Donders Centre for Cognition. Het onderzoek binnen zijn onderzoeksgroep Cognitive Rehabilitation dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Karman Line-games werd getriggerd door bestaande literatuur over braingames. Bertens, ook werkzaam als Klinisch neuropsycholoog bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten, merkte op dat hoewel veel spelers hun vaardigheden in deze games verbeteren, deze verbeteringen niet altijd leiden tot daadwerkelijke functionele vooruitgang buiten de games. Dit leidde tot een verschuiving in focus van de Karman Line-games, waarbij de nadruk werd gelegd op het verbeteren van het alledaagse functioneren van patiënten door ze strategieën aan te leren die ook gebruikt worden in revalidatiebehandelingen.

Bijvoorbeeld bij het doen van de boodschappen vullen patiënten van tevoren een strategie in met tussenstappen die ze in de supermarkt kunnen raadplegen en controleren of deze actie nog volgens plan gaat. Bertens: “Wat de Karman Line-games uniek maken, is niet alleen de nadruk op functioneel herstel, maar ook de integratie van bewezen effectieve behandelingen, zoals Goal Management Training (GMT) voor personen met planningsproblemen. Er zijn daarnaast ook Karman Line onderdelen ontwikkeld gericht op het geheugen, het tempo van informatieverwerking en vermoeidheid, een veelvoorkomend probleem bij hersenschade. Deze behandelingen, verwerkt in een speelse en toegankelijke vorm, stellen patiënten in staat om complexe dagelijkse taken uit te voeren.”

Belangrijke toevoeging op bestaande behandelingen

De Karman Line games zijn geen vervanging van behandelingen maar juist een toevoeging daarop. De games sluiten naadloos aan op bewezen effectieve behandelingen. Normaal komt een patiënt met hersenletsel enkel in het revalidatiecentrum voor een behandeling en blijkt het oefenen thuis moeilijker. Deze games bieden een optie maar motiveren ook echt om thuis aan de slag te gaan. Deze naadloze integratie van behandeling in het dagelijks leven is cruciaal voor het bereiken van langdurige en duurzame resultaten.

Het succes van de Karman Line-game is mede te danken aan de nauwe samenwerking tussen het Donders Institute, Klimmendaal, Yellow Riders, Islandworks en Big4Data. Deze multidisciplinaire aanpak, gecombineerd met state-of-the-art technologieën, benadrukt de toewijding van onderzoekers om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk te overbruggen.

Na vier jaar ontwikkeling en onderzoek door twee promovendi zijn de games klaar voor echte implementatie.  Met een take-off subsidie van NWO en een ‘Hoofdzaken’ subsidie van ZonMw wordt de aankomende twee jaar de markt en de weg naar de praktijk onderzocht om de games zo goed mogelijk te implementeren. Door innovatieve technologieën te combineren met bewezen behandelmethoden, biedt deze game niet alleen hoop op verbetering van cognitieve functies, maar ook op het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten. Voor meer informatie en om de Karman Line-game te ontdekken, kunt u terecht op de website van Klimmendaal.