Bernhard Englitz
Bernhard Englitz

NWO Open Technologie financiering voor LiveScope

Het LiveScope-project, onder begeleiding van Bernhard Englitz en co-applicant Judith Homberg, heeft een NWO Open Technologie subsidie van € 850.000,- ontvangen. LiveScope is een audiovisueel volgsysteem voor knaagdieren met een nauwkeurigheid die tot op heden niet mogelijk was. Het zal het welzijn van dieren bij sociale interacties beoordelen en bijdragen aan de verbetering van dierproeven, met name voor neuro-ontwikkelingsstoornissen.

LiveScope zal een live volgsysteem bieden dat automatisch knaagdieren in een videostream kan detecteren en volgen. Ook kan het systeem de geluiden van knaagdieren lokaliseren en aangeven welk dier het geluid maakt. Dit systeem zal gebruik maken van recent ontwikkelde technologie. Bovendien zal het systeem in staat zijn om de lichaamshouding van de dieren in te schatten en het welzijn van individuele dieren te beoordelen. Het systeem is gebaseerd op machine learning, die op een enkele computer draait en eenvoudig op te zetten en te gebruiken is.

Om het welzijn van dieren en de kwaliteit van experimenten te verbeteren

In samenwerking met bedrijfs- en industriële partners is het de bedoeling dat LiveScope een veelgebruikte methode wordt om automatisch het welzijn van knaagdieren in experimenten en dierenverblijven te beoordelen, en zo bij te dragen aan de verbetering van zowel het dierenwelzijn als de kwaliteit van experimenten.

Het project bevat drie experimenten, legt Englitz uit: "We zullen drie gedragsexperimenten uitvoeren met muizen en ratten, die trainingsgegevens zullen opleveren voor LiveScope onder verschillende experimentele omstandigheden. Deze experimenten zullen ook dienen om de mogelijkheden van het systeem te valideren. We zullen bijvoorbeeld werken met muizen dievaak worden gebruikt als model voor autisme-spectrumstoornissen omdat ze bekendstaan om hun afwijkende gedrag. Het systeem zal uiteindelijk extern worden gevalideerd bij Charles River Laboratories en aan de KU Leuven."

Het overkoepelende doel is om de recente vooruitgang in machine learning te benutten om de nauwkeurigheid van gedragsexperimenten en het welzijn van dieren in onderzoek te verbeteren. Englitz hoopt dat het systeem breed zal worden geaccepteerd, met name in een miniatuurversie die standaard in dierenverblijven kan worden gebruikt.

Het project zal naar verwachting starten in november 2024 en zes jaar duren. Judith Homberg is co-aanvrager van het project aan het Donders Instituut. Partners die in-kind bijdragen leveren, zijn Noldus IT, BrainBuilders, Charles River Laboratories, CAE Software and Systems. Markus Wöhr, van KU Leuven, is een wetenschappelijke partner voor dit project.

Open Technologie Programma NWO

Het Open Technologie Programma biedt financiering voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek dat vrij en onbeperkt is en niet wordt gehinderd door disciplinaire grenzen. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een toegankelijke manier om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek dat is bedoeld om maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact te hebben. Lees het volledige persbericht