Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Zoek in de site...

Thesis defense Denise van Barneveld (Donders Series 78)

2 February 2012

Promotor: Prof.dr. A.J. van Opstal, copromotor: Dr. M.M. van Wanrooij

Integration of exteroceptive and interoceptive cues in spatial localization

Om veilig door de wereld te bewegen moeten we nauwkeurig weten waar objecten zich bevinden. Hiervoor moeten we niet alleen kijken en luisteren naar deze objecten, maar moeten de hersenen ook precies bijhouden hoe we zelf in de wereld staan of bewegen. Zulke ruimtelijke verrekeningen vinden automatisch plaats in ons brein. Promovenda Denise van Barneveld onderzocht hoe visuele, auditieve en evenwichtsinformatie met elkaar gecombineerd worden. Zij liet proefpersonen kort aangeboden visuele en auditieve doelen lokaliseren terwijl zij in een vestibulaire stoel werden rondgedraaid. Ze constateerde dat ruimtelijke verrekening van de eigenbeweging goed gaat mits er voldoende visuele of auditieve informatie beschikbaar is, zodat een eventuele onafhankelijke bronbeweging kan worden waargenomen. Hoewel multisensorische integratie vaak goed gaat, kunnen er ook fouten optreden, zoals in het buiksprekers effect. Zij laat zien dat bij dit effect geluiden weliswaar in de richting van simultaan gepresenteerde visuele stoor-stimuli gelokaliseerd worden, maar dat veranderingen in oog- en hoofdoriëntatie wel goed worden meegenomen in de lokalisatieresponsies.