Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Zoek in de site...

Thesis defense Ilse van Tilborg (Donders Series 62)

September 21, 2011.

Promotors: Prof.dr. W. Hulstijn, Prof.dr. R. Kessels

Procedural learning in cognitively impaired patients and its application in clinical practice

Door de voortdurende technologische ontwikkelingen (denk aan telefoon en huishoudelijke apparaten) blijven we aan het leren. Dat geldt ook voor mensen met een dementie, vooral als ze zelfstandig willen blijven wonen. Ilse van Tilborg, ging na of verschillende patiëntengroepen deze vaardigheden kunnen leren en hoe deze het best te trainen zijn. . Mensen met forse geheugenproblemen (zoals mensen met een alzheimerdementie) blijken toch in staat zijn om iets te leren. Dit gebeurt via zogenaamde onbewuste (impliciete) leerprocessen die gebruik maken van herhaling van de handeling zonder nadruk op het onthouden. Het proefschrift bevat onderzoek naar verschillende trainingsmethoden en geeft een overzicht van de factoren waarmee bij het ontwikkelen van een training rekening gehouden moet worden. Het steeds herhalen, één ding tegelijk doen en direct met hetzelfde apparaat oefenen dat ook later gebruikt moet worden, zijn hierbij van belang.