Duurzaam afval scheiden

Afval ontstaat deels doordat materiaal in overbodige verpakkingen geleverd wordt. De Radboud Universiteit geeft afvalpreventie daarom in samenhang met inkoop vorm.

Afval scheiden Universiteitsbibliotheek

In de Universiteitsbibliotheek wordt bij wijze van pilot afval gescheiden: papieren bekertjes, plastic en restafval.

Kunststofafval scheiden

Kunststofafval wordt al op diverse locaties apart ingezameld, zodat het kan worden gerecycled. De komende jaren wordt de inzameling van kunststofafval effectiever gemaakt, bijvoorbeeld door het aantal inzamellocaties uit te breiden. De mogelijkheden voor een betere verwerking van het afval uit de catering worden onderzocht.

Hoe kun je zelf afval verminderen?

  • Kijk eens of er op jouw afdeling een grote hoeveelheid afval is van één bepaalde soort die niet apart wordt ingezameld. Denk aan blik, petflesjes en folies. Neem contact op met Jos Henderik (jos.henderik@radboudumc.nl) om te kijken of dit anders kan worden afgevoerd.

  • Voorkom afval. Als je een bestelling doet, vraag de leverancier dan of hij het kan verpakken op een manier die weinig afval oplevert of afval dat makkelijk gerecycled kan worden. Bijvoorbeeld papiersnippers in plaats van piepschuim. Kan dat niet, vraag de leverancier dan of hij het afval mee kan nemen. Een leverancier kan bijvoorbeeld piepschuim apart laten afvoeren als hij dat veel gebruikt.

  • Heb je meubilair dat je niet meer gebruikt, bied het dan aan bij de Kringloopwinkel.

  • Kunststofafval inzamelen. Om kunststofafval goed te kunnen verwerken, is het belangrijk dat er geen afval in de bakken terecht komt die er niet in thuis hoort, zoals kartonnen drinkverpakkingen. (Bekijk het overzicht van wat wel en niet bij het kunststofafval hoort.) (pdf, 203 kB) Op centrale locaties op de campus staan inzamelcontainers voor kunststof.

    Wil je meerinformatie over de locatie van de containers of een aanvraag doen voor plaatsing van een container? Neem dan contact op met Femke van Groningen via 06 500 104 01 of femke.vangroningen@ru.nl.