Energie

De gebouwen waarin onderwijs en onderzoek plaatsvinden, bepalen voor een groot deel de duurzaamheid van de Radboud Universiteit. De CO2-footprint laat zien dat gebouwgebonden energiegebruik de belangrijkste categorie is. Daarom zet de universiteit in de energiebeleidsperiode verder in op energiebesparing en duurzame energievoorziening.

Duurzame energie

De Radboud Universiteit maakt gebruik van verschillende duurzame energievoorzieningen. Zowel binnen als buiten de campus, zichtbaar en onzichtbaar. Lees meer over duurzame energie

Besparing en verbruik

Elk jaar voert het UVB verschillende energiebesparingsprojecten en -onderzoeken uit. Daarnaast worden voortdurend energie-besparende maatregelen doorgevoerd. Lees meer over besparing en verbruik.

EnergieJaarverslagen

De EnergieJaarverslagen bevatten informatie over verbruik, besparing en duurzame energie. Ook dienen ze als evaluatie van het Energie Jaarprogramma. Bekijk hier de EnergieJaarverslagen.

Hybride Energienet

Op campus Heyendaal is een Hybride Energienet gerealiseerd. Deze combinatie van conventionele energievoorziening en duurzame-energiebronnen reduceert het gasverbruik van de Radboud Universiteit nu al met 50 procent. In 2022 loopt de besparing op naar 65 procent.

Onderstaande video geeft een eenvoudige uitleg over de werking van het Hybride Energienet.