Faciliteiten en voedsel

We streven naar een groene en gezonde campus met een positieve impact op het gebied van klimaat en circulariteit. Hierin lopen we voorop. We maken gebruik van moderne hulpmiddelen en gebruiken onze ‘slimme campus’ als ‘levend laboratorium’: een plek waar we – bijvoorbeeld op thema’s als duurzaamheid en (sociale) veiligheid – experimenten en innovatie aanmoedigen. Campus & Facilities is hierin proactief en werkt nauw samen met partijen (o.a. Radboudumc, leveranciers, studenten, collega-afdelingen, bedrijven, Radboud Green Office), waardoor het positief bijdraagt aan een duurzame universitaire gemeenschap.

Duurzaamheidsdoelen

Voor de komende jaren zijn er een aantal concrete doelstellingen geformuleerd, waarmee duurzaamheid volledig wordt geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken:

  1. Het percentage vegetarische en veganistische artikelen als aandeel in het voedingsassortiment groeit tot minstens 80%. Duurzaam geproduceerde voeding is ons uitgangspunt.
  2. We dragen door middel van de inrichting van onze gebouwen en door onze diensten actief bij aan gezonde en vitale medewerkers en studenten.
  3. Slim en innovatief gebruik van onderwijsruimtes. We streven naar 70% bezetting en dragen bij aan een gezonde studie- en leeromgeving in afstemming met het onderwijsveld.
  4. Afval vanuit horeca & events wordt gereduceerd met 50% (t.o.v. 2018). We werken mee aan circulaire manieren van afvalverwerking. En we verspillen geen voedsel.
  5. Campus & Facilities streeft naar minder papiergebruik en gebruik van gerecycled papier.
  6. Transportbewegingen op de campus brengen we terug. Zero-emission vervoer op de campus.
  7. Campus & Facilities vermindert het energieverbruik met minimaal 2% per jaar (wettelijke afspraak).
  8. Campus & Facilities werkt mee aan een inclusieve werkomgeving waarbij we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  9. Wij letten op goede arbeidsomstandigheden en een eerlijke voedselproductie en vragen dat ook van onze leveranciers.