Inkopen met impact

De Radboud Universiteit koopt jaarlijks voor ongeveer 120 miljoen euro aan (bouw)werken, diensten en producten in. Zo maken we onderzoek en onderwijs mogelijk voor de gehele universiteit en ondersteunen we de bedrijfsvoering. Met Inkopen met Impact (2021), het nieuw duurzaam inkoopbeleid, draagt de Radboud Universiteit actief bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen, en werken we aan een circulaire en klimaatneutrale universiteit met oog voor de leefomgeving en welzijn van de mens.

Daar hebben we onze medewerkers bij nodig. Want iedereen die iets inkoopt of bestelt kan het verschil maken. Door als opdrachtgever de juiste vragen te stellen, de markt uit te dagen, het goede voorbeeld te geven of anderen te inspireren. Je bent nodig.

Samen impact maken op de wereld om ons heen

Een van de vier thema’s waar we op inzetten is klimaatneutraal. Als universiteit verbruiken we jaarlijks 42.965 ton CO2-equivalenten. Dit staat gelijk aan 300.755 keer vliegen naar Parijs, of 2.148.250 bomen die één jaar groeien. Vervoer is met 10.085 ton de grootste CO2-drijver. Meer dan een derde van die CO2-uitstoot vindt plaats bij de productie en het vervoer van alles wat we inkopen, denk aan ICT (middelen en cloudruimte), gebouwbeheer of catering. Hier valt dus als universiteit een enorme impact te maken op de wereld om ons heen. We willen hierin een voorbeeldfunctie vervullen en vooroplopen. We zetten ook in op circulariteit. Samen kunnen we het gebruik van grondstoffen reduceren. Bijvoorbeeld door je bij het bestellen steeds af te vragen of je die telefoon, die bureaustoel of dat notitieblok wel echt (nieuw) nodig hebt.

Meer weten of vragen?

Ga naar www.ru.nl/inkopenmetimpact.