Duurzaamheidsgetuigenis

Verdiep je je tijdens je studie in duurzame vraagstukken en wil je dat ook officieel uitdragen? Zorg dan voor een Duurzaamheidsgetuigenis bij je bachelordiploma! Dit is momenteel mogelijk voor studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Uiteraard streven we ernaar om dit in de toekomst voor alle studenten mogelijk te maken!

Wat is een Duurzaamheidsgetuigenis?

De getuigenis bestaat uit een aantekening op het diplomasupplement van je bachelordiploma. Hiermee toon je aan dat je extra aandacht hebt besteed aan duurzame onderwerpen binnen je studie, door een aantal duurzaamheidscursussen succesvol af te hebben gerond en het eindwerk van je bacheloropleiding te hebben gericht op een duurzaam onderwerp. Deze lijst geeft een snel overzicht van bachelor vakken die gerelateerd zijn aan duurzaamheid, maar de lijst in Osiris is leidend. De cursussen zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door landen die aangesloten zijn bij de VN. Veel duurzaamheidsvraagstukken hebben een multidisciplinair karakter. Dit valt ook terug te zien in de SDG’s. Daarom willen we met deze getuigenis ook stimuleren dat je over de grenzen van je eigen studie kijkt.

Wat zijn de voorwaarden aan de Faculteit der Managementwetenschappen?

Om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidsgetuigenis moet je:

 • Bachelorstudent zijn
 • 21 ECTS uit duurzaamheidscursussen succesvol hebben afgerond. Én;
 • Hiervan moeten tenminste 6 ECTS aan een andere Radboudfaculteit dan je eigen faculteit gevolgd zijn (ECTS die je aan een andere universiteit behaald hebt, tellen niet mee). Én;
 • een bachelorthesis geschreven hebben over een duurzaamheidsonderwerp. Hoe dit precies werkt verschilt per opleiding. Ga met de coördinator van je bachelorthesis in gesprek over de mogelijkheden.

Welke stappen moet je nemen als managementstudent?

Als je een Duurzaamheidsgetuigenis wilt verkrijgen:

 • Zorg je zelf dat je voldoet aan de cursuseisen van de duurzaamheidscursussen die je wilt volgen.
 • Meld je vóór de start van je stage of thesis bij je bachelor thesiscoördinator dat je een thesis binnen de eisen van de Duurzaamheidsgetuigenis wilt schrijven. Van je thesiscoördinator hoor je hoe het proces binnen jouw opleiding verder geregeld is.
 • Geef je bij de diploma-aanvraag aan dat je in aanmerking komt voor de Duurzaamheidsgetuigenis.

Al eerder duurzaamheidscursussen gevolgd?

Als je in eerdere studiejaren al cursussen afgerond hebt uit de lijst, dan worden deze gewoon meegeteld.

Wat zijn de voorwaarden aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica?

Om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidsgetuigenis moet je:

 • Bachelorstudent zijn
 • Minimaal 21 ECTS uit duurzaamheidscursussen succesvol hebben afgerond. Én;
 • Hiervan moeten tenminste 6 ECTS aan een andere Radboudfaculteit dan je eigen gevolgd zijn (ECTS die je aan een andere universiteit behaald hebt, tellen niet mee). Én;
 • Het eindwerk van je bacheloropleiding (bachelorthesis/-stage van minimaal 12 EC) ging over een duurzaamheidsonderwerp. Bij het intake-formulier dat je ontvangt nadat je je voor je eindwerkstuk in Osiris hebt ingeschreven dien je, naast het uploaden van het research proposal, ook een motivatieformulier te uploaden waarin je aangeeft op welke vlakken je eindwerkstuk/-stage aan duurzaamheid voldoet (het formulier is hier te vinden in de studiegids van FNWI). Hierbij relateer je jouw onderwerp aan een of meerdere SDG(s). Bespreek je motivatie van tevoren met je beoordelaar.

Welke stappen moet je nemen?

Als je een Duurzaamheidsgetuigenis wilt verkrijgen:

 • Zorg je zelf dat je voldoet aan de cursuseisen van de duurzaamheidscursussen die je wilt volgen.
 • Meld je vóór de start van je eindwerkstuk bij je beoordelaar dat je een eindwerkstuk binnen de eisen van de Duurzaamheidsgetuigenis wilt schrijven. Stem de inhoud goed af met je beoordelaar. Als je eindwerkstuk is afgerond, geeft je beoordelaar op het formulier waarmee het resultaat geregistreerd wordt aan dat je eindwerkstuk binnen de getuigenis past.
 • Geef je bij de diploma-aanvraag aan dat je in aanmerking komt voor de Duurzaamheidsgetuigenis.

Waarom behalen onze studenten de getuigenis?

Vragen?

Stel je algemene vragen per mail aan het Radboud Green Office: greenoffice@ru.nl. Heb je specifieke vragen rond de voorwaarden of het proces binnen jouw opleiding, richt je dan aan je studieadviseur.

De Duurzaamheidsgetuigenis is een initiatief van het Radboud Green Office, Radboud Centre for Sustainability Challenges en de Universitaire Studentenraad.