Duurzame mastervakken

Hieronder vind je een overzicht van alle mastercursussen waarin duurzaamheidsvraagstukken een prominent thema zijn.
Let op: aan sommige vakken zijn ingangseisen verbonden. Raadpleeg daarom goed de studiegids voordat je je voor een vak inschrijft en neem eventueel contact op met de docent of studieadviseur wanneer je niet zeker weet of je een vak kan volgen.

Direct naar:
> Faculteit der Sociale Wetenschappen
> Faculteit der Managementwetenschappen
> Faculteit der Letteren
> Faculteit der Wiskunde, Natuurkunde en Informatie
> Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
> Faculteit der Rechtsgeleerdheid


Hieronder vind je een overzicht van de Sustainable Development Goals (SDGs). Wanneer in een vak vier of meer SDGs centraal staan, wordt dit aangegeven met een cirkel. Lees hier wat de SDGs zijn en waar iedere SDG voor staat.
De 18e SDG voor dierenwelzijn, -rechten en -gezondheid is een voorgestelde toevoeging. Lees hier meer over deze 18e SDG.

all SDGs

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Managementwetenschappen

Faculteit der Letteren

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid