Radboud Honours Academy en duurzaamheid

Van 2 mei tot 11 juli 2022 organiseert de Honours Acadamy een (Nederlandstalig) honourslab over medezeggenschap voor planten en dieren op de Radboudcampus.

Medezeggenschap voor planten en dieren op de Radboudcampus

Zoals veel natuur in Nederland heeft ook de campus te lijden onder een verlies aan biodiversiteit. We zitten inmiddels in de 6e extinctiegolf en de wetenschap is het erover eens dat dat grotendeels veroorzaakt wordt door de mens. Brengt dat niet een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee om als mens de natuur te behouden en beschermen? Echter, tot nu toe is dit geen succesverhaal. Daarom is het relevant om naar hele nieuwe vormen van natuurbescherming te kijken, zoals het idee om aan de natuur rechten te geven.

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit hechten waarde aan de interactie tussen mens en natuur. Soms lijken we vergeten te zijn dat de mens onderdeel is van de natuur en dit is misschien wel de belangrijkste oorzaak voor de problematiek rond biodiversiteit en klimaatverandering. De bewustwording hiervan sluit aan bij het onderzoek en onderwijs op de universiteit. Wij willen dat de gebruikers van onze campus biodiversiteit op waarde kunnen schatten.

Het doel van het honourslab is onderzoek te doen en een goed onderbouwd advies te geven over de mogelijkheid, kansen en belemmeringen om natuur op de campus rechten te geven. Op basis van dit onderzoek wordt een advies verwacht dat zal worden gepresenteerd in de Programmaraad Duurzaamheid van de Radboud Universiteit en de Sustainabilty Board van het Radboudumc. Daarna zal het worden gebruikt als advies aan het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad van bestuur van het Radboudumc.

Werkwijze
Het honourslab is interdisciplinair, combineert inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke achtergronden, zoals onder andere ecologie, antropologie, filosofie, rechten, geneeskunde en management.

Samen met masterstudenten uit andere disciplines ga je je verdiepen in dit onderwerp. De studenten kunnen zelf bepalen in welke werkvormen dit gedaan wordt. Dat kunnen dus gastcolleges zijn van wetenschappers uit de bovengenoemde disciplines, maar ook is het mogelijk om professionals uit de praktijk uit te nodigen voor een presentatie uit de praktijk of voor een kritisch interview. Het samen bestuderen van teksten of het organiseren van een excursie behoren ook tot de mogelijkheden. Er is een begeleidingsteam beschikbaar om dit te ondersteunen.

Geinteresseerd?

De inschrijfdeadline voor dit honourslab is 18 november 2022. Meer informatie over dit honourslab en over het aanmelden vind je op de website van de Radboud Honours Academy.

Duurzaamheid in honoursprogramma's

In de interdisciplinaire honoursprogramma's voor bachelor- en masterstudenten komen altijd duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen aan bod. Hieronder vind je de voorbeelden uit het academisch jaar 2021-2022.

  • Building Bridges (BA): een studio over Verspilling (van september 2021 t/m december 2021), een Nederlandse studio over de Green Future (van september 2021 t/m December 2021), en een denktank over Circulariteit  (van februari 2022 t/m mei 2022, meer informatie volgt)
  • RE:PLACE (BA/MA): een transdisciplinair honours lab over het creeëren van plaatsgebonden, duurzame maatschappelijke impact (van november 2021 t/m mei 2022).