Duurzaam onderzoek

Als universiteit voelen we een verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. Wij willen vooroplopen in de bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en daarmee bijdragen aan de veranderingen die de wereld de komende decennia nodig heeft. Ons brede palet aan wetenschapsdisciplines en de kansen voor multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek op onze campus bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden.

Gezonde omgeving

De Radboud Universiteit focust op het gezonder maken van de mens en de aarde. Dit doen we door met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan kennisontwikkeling en oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit. We passen de inzichten toe op onze eigen groene campus.

Klimaatneutraal

De Radboud Universiteit gaat voor schone lucht en een gezond klimaat. Via wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan inzicht en oplossingen op het gebied van complexe en discipline-overstijgende klimaatvraagstukken.

Circulariteit

De Radboud Universiteit ontwikkelt en deelt via haar onderzoek kennis over circulaire en biobased oplossingen, en de systeemverandering die daarmee samenhangt.

Gelijke kansen voor iedereen

De Radboud Universiteit werkt aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. In ons onderzoek ligt de focus op vraagstukken met betrekking tot sociale ongelijkheid, gender, diversiteit en het duurzaam kunnen voorzien in levensonderhoud.