Circulariteit

De Radboud Universiteit ontwikkelt en deelt via haar onderzoek kennis over circulaire en biobased oplossingen, en de systeemverandering die daarmee samenhangt.

Een beter milieu begint wel degelijk bij jezelf

Je hoort steeds vaker dat de klimaatcrisis alleen door overheden kan worden opgelost. Onterecht, vindt Marc Davidson, hoogleraar filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit.  Hij richt zich met name op de morele vraag hoe wij behoren te handelen in het licht van de duurzaamheids- en milieuproblematiek. Waarom zouden wij ons zorgen maken om toekomstige generaties? Wat is de verantwoordelijkheid van de individuele burger of consument? Marc Davidson benadert deze vragen multi- en interdisciplinair door het vakgebied van de ethiek te verbinden met kennis over economie, ecologie, psychologie en andere terreinen.

Met lasers strijden tegen voedselverspilling

Een economisch systeem zonder geld

Een economisch systeem zonder geld. Dat is waar Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam ondernemen, al een tijdje van droomde. Via zijn app SamSamBank kunnen diensten, producten en tijd via de smartphone tegen elkaar worden geruild.

Innovatiecentrum voor duurzame technologie