Gelijke kansen voor iedereen

De Radboud Universiteit werkt aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. In ons onderzoek ligt de focus op vraagstukken met betrekking tot sociale ongelijkheid, gender, diversiteit en het duurzaam kunnen voorzien in levensonderhoud.

Ongelijkheid tegengaan

Op 11 april 2020 verscheen een manifest in Trouw van 170 wetenschappers van Nederlandse universiteiten gespecialiseerd in ontwikkelingsstudies. Het manifest is een pleidooi voor een duurzamere en eerlijkere samenleving na de coronacrisis. Eén van de medeondertekenaars van het manifest is antropoloog Martijn Koster van de Radboud Universiteit. ‘Beroepsgroepen waarop jarenlang bezuinigd is, blijken nu onze samenleving draaiend te houden.’