Gezonde omgeving

De Radboud Universiteit focust op het gezonder maken van de mens en de aarde. Dit doen we door met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan kennisontwikkeling en oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit. We passen de inzichten toe op onze eigen groene campus.

Hoe ziet de wereld eruit zonder insecten?

De conclusie dat driekwart van de vliegende insecten in de natuur is verdwenen, was in 2017 groot nieuws. Hoogleraar Experimentele Plant Ecologie Hans de Kroon leidde het onderzoeksproject in Duitsland dat tot deze conclusie kwam. Ook in Nederland neemt het aantal insecten dramatisch af.

Natuurgebieden zoals de Ooijpolder hebben iets paradoxaals. Op de ene plek gaat het aantal insecten hard achteruit, op de andere is juist een enorme soortenrijkdom aan planten. ‘Waarom ziet een gebied eruit zoals het eruitziet?’, vraagt hoogleraar Ecologie Hans de Kroon zich af. Een antwoord hoopt hij te vinden via zijn project Living Lab. Welke elementen in gebieden zoals de Ooij – waar natuur en landbouw samenkomen – kunnen bijdragen aan biodiversiteit? Zijn het de poeltjes, of juist bloemrijke dijken?

Boeren spelen een actieve rol binnen Living Lab. Door met hen in gesprek te gaan, hoopt De Kroon dat op termijn een natuurinclusieve landbouw mogelijk wordt, waarbij ook boeren nog een goede boterham verdienen.

Healthy Landscape: veranderen doe je samen

Healthy Landscape is een grote samenwerking tussen onder meer ecologen, beleids- en communicatiewetenschappers, juristen en historici. Met Healthy Landscape wil de Radboud Universiteit innovaties die een bewezen positief effect hebben op de biodiversiteit opschalen en versnellen.

Tijd om écht anders met natuur om te gaan

Natuur is belangrijk voor ons voortbestaan: natuur vangt fijnstof op, slaat CO2 op en zuivert lucht en water. Radboud onderzoeker Marloes van den Akker draagt bij aan een nieuwe vorm van natuurbescherming: natuurcreatie op de Marker Wadden. En een internationaal team van o.a. Radboud-onderzoekers heeft een gemakkelijkere manier gevonden om kustecosystemen te herstellen.

Verbinden van mens en natuur

Centre Connecting Humans and Nature bestudeert de verbondenheid van mensen met de natuur in verschillende contexten en gedurende de menselijke levensloop. Met als missie bij te dragen aan het verbinden van mens en natuur door middel van onderzoek, en door het organiseren en stimuleren van dialogen tussen wetenschap en samenleving.