Organisatie RCSC

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges is in juli 2019 gestart. De eerste fase loopt tot december 2021. Het RCSC wordt geleid door Ingrid Visseren-Hamakers (Hoogleraar Environmental Governance and Politics aan de FMW) en Ad Ragas (Universitair Hoofddocent Environmental Science aan de FNWI). Een kerngroep van RU-onderzoekers en –docenten van alle faculteiten en een externe adviesraad vormen respectievelijk de interne en externe spil van het RCSC. Het RCSC werkt verder nauw samen met het Radboud Green Office, de programmadirecteur Duurzaamheid en het Netwerk Duurzame Ontwikkeling van de Radboud Universiteit.

photo_carlijn_hendriks       photo_ad_ragas       photo_ingrid_visseren

Carlijn Hendriks            Ad Ragas                 Ingrid Visseren-Hamakers

Onderzoek

We verbeteren de samenhang van inter- en transdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid en duurzame ontwikkeling binnen de Radboud Universiteit, door onderzoekers bij elkaar te brengen, in seminars, gezamenlijke projecten en onderzoeksvoorstellen. Daarnaast vergroten we de impact van ons onderzoek op de transformaties en verbindingen die nodig zijn om de Sustainable Development Goals (SDGs) te halen, in 2030 maar ook op de langere termijn. Dit kunnen we doen doordat we inzicht vergaren in wat leeft bij maatschappelijke partners.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs stellen we ons tot doel dat alle afgestudeerden van de Radboud Universiteit weten wat duurzaamheid betekent in relatie tot hun vakgebied. Studenten die meer willen moeten toegang hebben tot een breed en multidisciplinair scala aan cursussen, ook bij andere faculteiten. Daarnaast assisteren we bij het opzetten van opleidingen die in hun geheel over duurzame ontwikkeling gaan.

Meer informatie

Heb je vragen over het Radboud Centre for Sustainability Challenges? Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen? Of wil je meedoen?