Wat is het Radboud Centre for Sustainability Challenges?

woordmerk-RCSC

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges is de hub voor al het onderzoek en onderwijs dat gerelateerd is aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde Naties, afgesproken in 2015.

Onderzoek

We verbeteren de samenhang van inter- en transdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid en duurzame ontwikkeling binnen de Radboud Universiteit, door onderzoekers bij elkaar te brengen, in seminars, gezamenlijke projecten en onderzoeksvoorstellen. Daarnaast vergroten we de impact van ons onderzoek op de transformaties en verbindingen die nodig zijn om de SDGs te halen, in 2030 maar ook op de langere termijn. Dit kunnen we doen doordat we inzicht vergaren in wat leeft bij maatschappelijke partners.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs stellen we ons tot doel dat alle afgestudeerden van de Radboud Universiteit weten wat duurzaamheid betekent in relatie tot hun vakgebied. Studenten die meer willen moeten toegang hebben tot een breed en multidisciplinair scala aan cursussen, ook bij andere faculteiten. Daarnaast assisteren we bij het opzetten van opleidingen die in hun geheel over duurzame ontwikkeling gaan.

Meer informatie

Heb je vragen over het Radboud Centre for Sustainability Challenges? Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en ontwikkelingen? Of wil je meedoen? Neem contact met ons op: rcsc@ru.nl / 024-36-52933.