Certificeringsaudit ISO 14001

In 2010 verkreeg de Radboud Universiteit als eerste Nederlandse universiteit het ISO 14001 certificaat voor milieuzorg. De Radboud Universiteit werkt met haar milieuzorgsysteem en milieubeleidsplannen al jarenlang aan zorgvuldig energie- en afvalstoffenbeleid op haar groene campus.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm waarmee een certificerende instantie het vertrouwen uitspreekt dat gewerkt wordt aan continue verbetering van prestaties op het milieuterrein en dat wettelijke milieueisen worden nageleefd.

Na een audit in 2016, en de audit in 2019 is de Radboud Universiteit steeds weer voor drie jaar gecertificeerd.

Als sterke punten komen naar voren:

  • Duurzame initiatieven op alle afdelingen.
  • Continu verbetering gericht op energiebeleid.

Er is echter echter nog voldoende ruimte voor verbetering. Zo is er geen centraal zicht op de milieudoelstellingen van de afdelingen, is het milieubeleid nog onvoldoende bekend op de werkvloer en is niet geheel duidelijk in hoeverre ook de faculteiten bij hun inkoop rekening houden met aspecten van duurzaamheid. In de Duurzaamheidagenda staan de plannen van de universiteit voor de nabije toekomst.

Voordelen ISO-certificaat

Het certificaat heeft directe voordelen voor faculteiten en instituten die opdrachten uitvoeren voor externe partijen. Het verwerven van externe opdrachten wordt eenvoudiger. Vooral bij opdrachten van overheden wordt - in het kader van duurzaam inkopen - steeds vaker gevraagd naar een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. Alle universitaire eenheden kunnen gebruik maken van het certificaat (dit geldt niet voor de zelfstandige bedrijven die op de campus gevestigd zijn).