Radboud duurzaam

Een wereld waar we steeds meer van vragen, vraagt om mensen die deze aarde beter achterlaten dan ze haar aantreffen. Soms vraagt dat revolutie maar ondertussen ook constante evolutie.

Duurzaam praten of duurzaam zijn?

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Duurzaamheid is een van de thema's binnen onze strategie 'A Significant Impact', en we geven duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Onderzoek met impact

Als universiteit voelen we een verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. Wij willen vooroplopen in de bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en daarmee bijdragen aan de veranderingen die de wereld de komende decennia nodig heeft. Ons brede palet aan wetenschapsdisciplines en de kansen voor multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek op onze campus bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden.

Onderwijs voor de toekomst

Wij begeleiden nieuwe generaties in hun groei tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die verantwoordelijke posities in de maatschappij innemen. Alle studenten komen vanuit de eigen discipline in aanraking met vraagstukken rond duurzaamheid. Studenten die meer willen hebben toegang tot een breed en multidisciplinair scala aan cursussen, ook bij andere faculteiten.

Kennisontwikkeling in en mét onze omgeving

De Radboud Universiteit wil zowel regionaal, als internationaal van betekenis zijn. Als universiteit staan we midden in de samenleving. Onze directe omgeving – stad, provincie, grensregio – herbergt veel bedrijven, (onderwijs)instellingen en organisaties waarmee we betekenisvolle relaties aangaan. Samen werken we aan kennisontwikkeling, -ontsluiting en innovatie, en gaan daarbij actief op zoek naar vragen vanuit de regio waarop we kunnen inspelen. Over deze gezamenlijke zoektocht zijn we open en transparant. Zo dragen we bij aan een duurzame en circulaire regionale toekomst.

Slimme, duurzame campus

In ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering maken we gebruik van moderne hulpmiddelen, en creëren we ruimte om te experimenteren. We gebruiken we onze groene, ‘slimme campus’ als ‘levend laboratorium’: een stimulerende plek waar we experimenten en innovatie op het gebied van duurzaamheid aanmoedigen.

Vier richtinggevende ambities

We streven naar een groene, gezonde en inclusieve campus met een positieve impact op het gebied van klimaat en circulariteit. Voor de periode 2020-2025 stellen we, geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, daarom vier richtinggevende ambities centraal.

Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025

De Radboud Universiteit en het Radboudumc werken samen om duurzame ambities te realiseren. In het Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 zijn hiertoe enkele gezamenlijke doelstellingen geformuleerd. Deze strekken zich uit over verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, alsmede het onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.