Radboud Sustainable Development Network

Het Radboud Sustainable Development Network (RSDN) heeft aan de wieg gestaan van een aantal belangrijke stappen in het verduurzamen van de Radboud Universiteit, zoals de duurzaamheidsagenda 2016-2020 en de oprichting van het Radboud Green Office, en bestaat uit een enthousiaste groep medewerkers.

Het RSDN is een plek waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en kritisch meedenken en -helpen met de uitvoering van duurzaamheidsgerelateerde thema’s op de campus.

Topics en resultaten 2019-2021

Werkwijze

Het RSDN en haar bijeenkomsten zijn open voor iedereen die op de Radboud campus werkt en studeert. Het netwerk komt drie keer per jaar samen: in mei, oktober en januari. We bepalen gezamenlijk de thema’s van elke bijeenkomst, en iedereen kan een thema voordragen (bijv. IT, food, energie, transport). Deze themabijeenkomsten worden samen met de ‘probleemeigenaar’ voorbereid met als doel de leden van het RSDN zo optimaal mogelijk input te kunnen laten geven voor de verdere ontwikkeling van het thema binnen de kaders van het Radboud duurzaamheidsbeleid.

Opbouw bijeenkomsten

De bijeenkomsten van het RSDN  volgen grofweg dezelfde opbouw:

  • We plaatsen het thema in de context van het gezamenlijke duurzaamheidsbeleid van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
  • De probleemeigenaar geeft een introductie van het thema eventueel gevolgd door een externe expert. Zij presenteren een of meerdere vragen die aan de leden worden voorgelegd. Het kan gaan om input voor beleid of uitwerking van beleidsmaatregelen.
  • In subgroepen wordt nagedacht over het vraagstuk. Hieruit volgt er een advies vanuit het RSDN richting de organisatie.
  • We sluiten elke bijeenkomst af met een ‘ronde langs de velden’. Dit is een gelegenheid voor alle deelnemers om te vertellen over de verschillende duurzaamheidsactiviteiten die ontplooid worden op de campus.

Notulen

De notulen voor de bijeenkomsten van het RSDN bestaan uit: de presentatie van de sprekers, een beknopte samenvatting van de uitkomst van de bijeenkomst, afspraken voor doelstellingen op termijn van 6 maanden en tenslotte een terugkoppeling na 6 maanden welke van deze doelstellingen behaald zijn.

Meedoen?

Wil je op de hoogte te blijven van de activiteiten van het RSDN of lijkt het je leuk om zelf een keer een bijeenkomst bij te wonen? Dat kan, iedereen is welkom! Of heb je een thema dat je graag zou willen bespreken? Laat het ons weten! Vul dit formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op.

Ontstaansgeschiedenis

Het RSDN (voorheen NDO) is in 2010 opgezet door Irene Dankelman met als doel ‘de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs, onderzoek in de verschillende faculteiten en de bedrijfsvoering van de Radboud Universiteit, door het zichtbaar maken van bestaande initiatieven, uitwisseling van ervaringen en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling’.

Sinds het afscheid van Irene Dankelman in 2018 komt het RSDN samen in haar huidige vorm met Sjors Witjes als voorzitter en Thijmen Sietsma als secretaris.