Banken

Het financieel beheer van de Radboud Universiteit is gericht op risicospreiding en het voldoen aan ratingeisen.

Op zoek naar bank die niet in fossiele industrie investeert

Grotendeels of volledig overstappen met de liquiditeiten naar een bank die niet investeert in fossiele industrie, is op dit moment niet mogelijk vanwege de ratingeisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt aan lenen en beleggen.

De komende jaren toetst de universiteit periodiek de ratingeisen, om zo mogelijk meer liquiditeiten onder te brengen bij een bank die niet in fossiele industrie investeert. De uitwerking van deze doelstelling wordt opgenomen in het treasurystatuut van de Radboud Universiteit.