Gemeente Nijmegen

De Gemeente Nijmegen is een belangrijke partner voor het versterken van de lokale duurzaamheid. De universiteit streeft naar een duurzame samenwerking met de gemeente.

Velocity 2017

Samen met het Radboudumc nam de universiteit deel aan Velocity 2017, de grootste fietsconferentie ter wereld, die plaatsvindt in de regio Arnhem-Nijmegen.


Green Capital 2018

De universiteit werkte ook, samen met het Radboudumc, mee aan de Green Capital Award, voor Nijmegen als groenste stad van Europa.


Nijmeegse Energie Convenant

Daarnaast neemt de Radboud Universiteit, net als het Radboudumc, deel aan het Nijmeegse Energie Convenant (NEC 2.0). Hierin wordt met een themagerichte benadering kennis uitgewisseld met als doel de CO2-emissie terug te dringen.


Duurzaamheidcafés

Verder heeft de universiteit, samen met onder andere de Gemeente Nijmegen, zitting in de programmaraad van de Duurzaamheidcafés.