Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Ook met de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt de Radboud Universiteit samen rond het thema duurzaamheid. Centraal hierbij staat een goede en duurzame bereikbaarheid van het gebied Heyendaal, dat de campus van de HAN en die van het Radboudumc en de universiteit omvat.

Duurzaamheid in de genen HAN

Voor de HAN is duurzaamheid al jaren een belangrijk thema. In 2007 startte de hogeschool een ambitieus programma voor geïntegreerde duurzame ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Doel was de HAN te profileren als duurzame hogeschool en om samen met andere instellingen en het bedrijfsleven in de regio slimmer en duurzamer uit de economische crisis te komen. Inmiddels staat de HAN te boek als een hogeschool waar duurzame vernieuwing bij veel opleidingen en onderzoek een constante factor is geworden. Ook bedrijfsmatig is de HAN een vooruitstrevende onderwijsinstelling en probeert waar mogelijk duurzame oplossingen te benutten.

Duurzaam onderzoek HAN

Duurzaam onderzoek vindt behalve in het onderwijs ook plaats bij een aantal lectoraten. Sterk betrokken op dit onderwerp zijn het Lectoraat Duurzame Energie en diverse lectoraten binnen het Kenniscentrum Duurzame Zorg.

Duurzame bedrijfsvoering

Ook vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering initieert de HAN duurzame initiatieven. Voorbeeld daarvan is onder andere de aansluiting van HAN Campus Arnhem op het stadswarmtenet. De CO2-uitstoot voor het verwarmen van de onderwijsgebouwen is daardoor tot de helft gereduceerd.

Het nieuwe gebouw voor de Faculteit Educatie op de HAN Campus Nijmegen is momenteel het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland.