Leveranciers

Leveranciers en aannemers zijn belangrijk vanwege de producten en diensten die zij aan de Radboud Universiteit leveren en vanwege de duurzame impact die zij zelf kunnen hebben. De universiteit maakt bij voorkeur gebruik van lokale leveranciers van goederen en diensten, enerzijds omdat dit de lokale economie versterkt en anderzijds omdat korter transport de CO2-belasting vermindert.

Duurzame leveranciers

  • De universiteit zal sterker selecteren op leveranciers en aannemers met een duidelijke meerwaarde op het gebied van duurzaamheid.
  • Bij leveranciersbeoordelingen wordt duurzaamheid een belangrijk thema.
  • De universiteit laat audits uitvoeren om leveranciers van goederen en diensten te beoordelen op hun eigen duurzaamheid.
  • Bij dit alles wordt rekening gehouden met het spanningsveld tussen duurzaamheid en financiële mogelijkheden.