Radboudumc en duurzaamheid

Radboudumc en Radboud Universiteit zien de urgentie om krachten te bundelen op het gebied van duurzaamheid. In beide organisaties ligt een belangrijke basis voor duurzaamheid in de strategie. Ook de ligging van beide organisaties op dezelfde campus maakt het logisch om samen op te trekken.

Maatschappelijke impact

Om de complexe vraagstukken waar we in de wereld mee worstelen aan te gaan en op te lossen moeten we kennis delen, samenwerken en gebruik maken van elkaars unieke kwaliteiten. Met ieder onze eigen zwaartepunten, voor Radboudumc de patiëntenzorg en voor de Radboud Universiteit het onderwijs en onderzoek, streven we beide naar een hoge mate van maatschappelijke waardecreatie.

Gezamenlijk duurzaamheidsbeleid

In het Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 worden het kader, de ambities en doelstellingen waar beide organisaties de komende jaren aan samenwerken benoemd.