Wil jij meedenken over ons duurzaamheidsbeleid?

Meld je dan aan voor de studenten klankbordgroep van het programma Radboud Sustainability! Het doel van de klankbordgroep is om vanuit het perspectief van studenten al in een vroeg stadium mee te denken over duurzame ontwikkeling binnen de Radboud Universiteit. Deelnemers kunnen zelf met ideeën, signalen en initiatieven komen en andersom kan hen ook gevraagd worden te reageren op ideeën en (beleids)ontwikkelingen die vanuit het duurzaamheidsprogramma ontstaan. De aard van de besprekingen is constructief, explorerend, open en verkennend.

Duur en frequentie

De zittingsduur in de klankbordgroep is minimaal een half en maximaal anderhalf jaar. De vergaderfrequentie is zes keer per jaar. Een lid zal tevens de rol vervullen van secretaris (tegen vergoeding).

Aanmelden

Je kunt je interesse en motivatie aangeven via onderstaand formulier. Indien het aantal aanmeldingen het maximum van 8 overschrijdt zal er op basis van motivatie en spreiding over de faculteiten een selectie worden gemaakt.

Vragen?

Heb je vragen, stuur dan een mail naar Marije Klomp, programmadirecteur Radboud Sustainability, via marije.klomp@ru.nl