Vraag of Idee?

Heeft u een vraag of idee over hoe deze universiteit beter of anders met het milieu, het afval, haar energie of andere duurzame kwesties om kan gaan? Geef het door aan onze helpdesk duurzaamheid. U kunt kiezen uit verschillende thema's.