Duurzame impact

We - Column Agnes Muskens
We moeten en willen goed zorgen voor onze planeet in het belang van toekomstige generaties
Naam
Agnes Muskens
Huidige functie
Vicevoorzitter college van bestuur

Werken voor een instituut dat een eeuw bestaat stemt trots en tegelijkertijd roept het om bescheidenheid. Die bescheidenheid  bespeur ik  wanneer ik door het Berchmanianum loop, ons bestuursgebouw. In dit voormalige jezuïetenklooster voel ik me een passant in de geschiedenis, als een onderdeel van iets groters, dan past een bepaalde bescheidenheid. Vóór mijn komst hebben hier generaties samengewerkt en na mijn vertrek zal hier ongetwijfeld nog eens honderd jaar generatie na generatie samenwerken. 

Trots ben ik op de vele mooie activiteiten die raken aan onze missie, waarin – gestoeld op onze bijzondere identiteit - duurzaamheid een centrale rol speelt. We moeten en willen goed zorgen voor onze planeet in het belang van toekomstige generaties. Aan de Radboud Universiteit doen we al veel op dit gebied. Ik merk dat het thema erg leeft in alle lagen van de universiteit. Zo ben ik onder de indruk van de vele verduurzamingsinitiatieven op de campus. We hebben experts in huis op het gebied van IT, voedsel, gebouwen, het terrein, HR, inkoop. Het gaat dan niet alleen om zaken als herbruikbare koffiekopjes, vegetarisch eten, steeds meer CO2-neutrale gebouwen op de universiteitscampus en personeelsbeleid maar ook over onderzoek en  onderwijs. De optelsom van al die dingen samen maakt echt een verschil. 

Onze universiteit nodigt iedere student uit om na te denken over duurzaamheidsvraagstukken. Deze kritische reflectie levert inzichten op waarmee we iets kunnen teruggeven aan zowel de wetenschap als onze omgeving: van de stad Nijmegen tot ver over de grens. 

Wat mij trots maakt is dat we  met zijn allen de bijzondere ambitie hebben om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Ook vanuit het college van bestuur zetten wij ons daarvoor in. We hebben bijvoorbeeld een Programma Duurzaamheid, dat universiteitsbreed duurzame initiatieven bevordert op het gebied van onderwijs, onderzoek en impact. Ook heeft de Radboud Universiteit recent het Laudato Si-instituut opgericht, bedoeld om integrale ecologie te bevorderen vanuit de katholiek-sociale traditie. Duurzaamheid is immers niet alleen een ecologisch vraagstuk, maar ook een sociale uitdaging. We moeten het uiteindelijk samen doen. En daarom is Je bent nodig onze campagneslogan.