Economie & Recht

Dubbele invalshoek

Voor toekomstige economen kan het belangrijk zijn dat zij de juridische gevolgen van hun beslissingen kunnen inschatten. Bijvoorbeeld wanneer zij bij een grote multinational komen te werken. Met een minor Recht kunnen economie studenten zich van hun medestudenten onderscheiden. Na afronding van een minor Recht hebben studenten, naast toegang tot een mastervariant bij Economie, ook toegang tot twee masterspecialisaties van Nederlands recht of tot de master Fiscaal recht. Aan deze masters is echter geen civiel effect gekoppeld. Dat wil zeggen dat het afronden van deze studie geen toegang geeft tot de advocatuur en rechterlijke macht, inclusief het openbaar ministerie.

Twee masters binnen bereik

Met de minor Recht komen twee mastertitels binnen bereik. De afronding van de bachelor Economie en Bedrijfseconomie geeft toegang tot één van de specialisaties van de Masteropleiding Economics. Met een minor Recht erbij krijgen studenten daarnaast toegang tot enkele masteropleidingen bij Rechten. Bibliotheek RechtenUiteraard vraagt dit wel een extra inspanning. Maar van de extra studielast aan rechtenvakken kan al 24 EC gebruikt worden voor de keuzeruimte in de bachelor Economie en Bedrijfseconomie. De overige EC’s komen bovenop het bachelortotaal van 180 EC. Studenten wordt daarom aangeraden om al in het eerste of tweede studiejaar met deze minor te starten.

Masterspecialisatie Ondernemingsrecht

Studenten verdiepen zich in de juridische aspecten van onder meer financiering, risicomanagement en reorganisaties. En ze komen alles te weten over onderwerpen als corporate governance issues, procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen, rechtspersoonlijkheidstheorieën, vertegenwoordiging, medezeggenschap en besluitvorming in de bestuurskamer. Klik hier voor meer informatie.

Masterspecialisatie Financieel recht

Het financieel recht heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen, versterkt door de financiële crisis. Financiële producten worden onderworpen aan een goedkeuringsproces, er is een provisieverbod voor financiële dienstverleners en de Europese Centrale Bank (ECB) gaat rechtstreeks toezicht houden op de Europese grootbanken: slechts een greep uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze explosie aan wetten en regels vraagt om specialisten in het financieel recht. Studenten die deze masterspecialisatie volgen worden zulke specialisten. Klik hier voor meer informatie.

Master Fiscaal recht

Een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer of bedrijfsuitbreiding over de landsgrenzen. Vraagstukken op het gebied van omzetbelasting, van vennootschapsbelasting, loonboekhouding of schenkbelasting. Bij ondernemen komt een hoop fiscale wet- en regelgeving kijken. De ene oplossing kan fiscaal voordeliger zijn dan de andere. Als fiscalist leren studenten om die mogelijkheden grondig te analyseren en daarover te adviseren. Klik hier voor meer informatie.

Minor/Schakelprogramma's

Minor/Schakelprogramma Ondernemingsrecht of Financieel recht

Met deze minor krijgen studenten toegang tot de masterspecialisatie Ondernemingsrecht of Financieel recht. Studenten volgen tijdens hun bachelor Economie en bedrijfseconomie zes vakken (totaal 57 EC) van de reguliere bacheloropleiding Nederlands recht:

Let op: Het is aan te raden om eerst Privaatrecht te volgen i.v.m. voorkennis voor enkele vakken uit het schakelprogramma (zie *). Studenten Economie & Recht hoeven het vak Privaatrecht niet te behalen, maar het is wel aan te raden in ieder geval de hoorcolleges bij te wonen of terug te kijken (via mw. Sutmuller, merlijn.sutmuller@ru.nl, kun je toegang vragen tot de weblectures).

 • Inleiding tot de Rechtswetenschap (9 EC)
 • Inleiding Internationaal recht (5 EC, 1e semester)
 • Inleiding Europees recht (5 EC, 2e semester)
 • Burgerlijk recht I (inclusief essay, 11 EC)*
 • Europees Economisch recht (7 EC)
 • Burgerlijk recht II  (13 EC)*
  Let op: je dient het tentamen voor Rechtsgeleerdheid (vakcode JUR-3BURG2RGL, 13 EC) af te leggen (dus met de stof over relatievermogensrecht en erfrecht), niet voor Notarieel recht (10 EC).
 • Ondernemingsrecht (7 EC)

Minor/Schakelprogramma Fiscaal recht

Met deze minor krijgen studenten toegang tot de master Fiscaal Recht. Studenten volgen tijdens de bachelor Economie en bedrijfseconomie vijf vakken (totaal 44 EC) van de reguliere bacheloropleiding Nederlands recht:

Let op: het is sterk aan te bevelen om voorafgaand aan het schakelprogramma Fiscaal recht het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap (9 EC) of MAN-BCU128 Recht en Bestuur (6 EC; onderdeel van de opleiding Bestuurskunde) te volgen. De vakken van het schakelprogramma zijn hogerejaars Rechten vakken waardoor enige basiskennis erg zinvol is. Daarnaast is het aan te raden eerst Privaatrecht te volgen i.v.m. voorkennis voor enkele vakken uit het schakelprogramma (zie *). Studenten Economie & Recht hoeven het vak Privaatrecht niet te behalen, maar het is wel aan te raden in ieder geval de hoorcolleges bij te wonen of terug te kijken (via mw. Sutmuller, merlijn.sutmuller@ru.nl, kun je toegang vragen tot de weblectures).

 • Burgerlijk recht I (11 EC)*
 • Bestuursrecht I (7 EC)
 • Burgerlijk recht II  (13 EC)*
  Let op: je dient het tentamen voor Rechtsgeleerdheid (vakcode JUR-3BURG2RGL, 13 EC) af te leggen (dus met de stof over relatievermogensrecht en erfrecht), niet voor Notarieel recht (10 EC).
 • Ondernemingsrecht (7 EC)
 • Inleiding belastingrecht (6 EC) (inclusief essay)

Meer informatie en inschrijving vakkenGrotius gebouw

Inschrijving voor de vakken van de minor kan bij de Studentenbalie Rechten in het Grotiusgebouw, Montessorilaan 10. Ga voor meer informatie over de inhoud en roostering van de vakken naar de website van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Voor vragen over het combineren van de minor Recht met de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie, kun je contact opnemen met Marije van den End, studieadviseur Economie en Bedrijfseconomie. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar economie@fm.ru.nl of een afspraak te maken via dit webformulier.

Aanspreekpunt bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is Merlijn Sutmuller, studieadviseur Economie en Recht. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar merlijn.sutmuller@ru.nl of een afspraak te maken via dit webformulier.