De invloed van het evenredigheidsbeginsel op het rechterlijk verbod in IE-zaken

Tuesday 21 May 2024, 2:30 pm
PhD student
P. Teunissen mr.
Promotor(s)
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
Co-promotor(s)
mr. M.M.C. van de Moosdijk
Location
Aula

.