Erno Hermans appointed professor of Cognitive Affective Neuroscience

Erno Hermans has been appointed Professor of Cognitive Affective Neuroscience at the Radboud University Medical Center/Radboud University. He conducts research on stress and stress resilience. His aim is to unravel the effects of stress on the brain, and to use that knowledge to develop novel preventive interventions. These should prevent, rather than cure, stress-related disorders in the future.

How does our brain react in stressful situations? How do memories of such events form? And why do some people develop negative symptoms of stress while others do not? Erno Hermans (Oss, 1974) conducts research at the intersection of psychiatry and brain sciences. ‘I focus on the effect of stress on the brain, from immediate changes in brain function to long-term consequences of chronic stress,' says Hermans. 'My goal is to better understand, treat and prevent disorders related to stress.'

After studying Psychology, Hermans received his PhD in cognitive neuroscience from Utrecht University in 2006 for his thesis, titled: Defy or ally: neuroendocrine regulation of human socio-emotional behavior. After that he worked as a postdoc at the Donders Institute in Nijmegen. In 2010/2011 Hermans worked for a year at New York University. After his return, he started his own research group at the Department of Cognitive Neuroscience of the Radboudumc and the Donders Institute.

Staying mentally healthy

With his group, Hermans conducts research within the field of cognitive affective neuroscience. Hermans: 'We study how brain networks function during cognitive and affective processes. Cognitive refers to memory, thinking and control. Affective has to do with emotion and mood. This research is important because the interaction between these processes determines whether people remain mentally healthy when faced with stressful life experiences.'

Erno Hermans benoemd tot hoogleraar Cognitieve Affectieve Neurowetenschappen

Na zijn studie Psychologie promoveerde Hermans in 2006 aan de Universiteit Utrecht in de cognitieve neurowetenschappen op zijn proefschrift, getiteld: Defy or ally: neuroendocrine regulation of human socio-emotional behavior. Daarna kreeg hij een aanstelling als postdoc aan het Donders Instituut in Nijmegen. In 2010/2011 werkte Hermans een jaar bij New York University. Na zijn terugkeer startte hij zijn eigen onderzoeksgroep bij de afdeling Cognitive Neuroscience van het Radboudumc en het Donders Instituut.

Mentaal gezond blijven

Met zijn groep doet Hermans onderzoek binnen de zogenaamde cognitieve affectieve neurowetenschappen. Hermans: ‘We bestuderen hoe hersennetwerken functioneren tijdens cognitieve en affectieve processen. Cognitief gaat over bijvoorbeeld het geheugen, denken en controle. Affectief heeft te maken met emotie en stemming. Dit onderzoek is belangrijk, omdat de interactie tussen deze processen bepaalt of mensen mentaal gezond blijven wanneer zij geconfronteerd worden met stressvolle levenservaringen.’

Hermans meet de effecten van stress op het menselijk brein. Daartoe combineert hij verschillende onderzoeksmethoden. Zo meet hij hersenactiviteit met functionele MRI onder verschillende omstandigheden. Ook kijkt hij naar de effecten van bepaalde hersenmedicijnen op het brein. Daarnaast onderzoekt Hermans hoe mensen op stress reageren in het echte leven, bijvoorbeeld met wearables, zoals smartwatches. Zo wil hij stressmechanismen in de hersenen ontrafelen.

Meer veerkracht

Uiteindelijk moet al die kennis over de effecten van stress op de hersenen leiden tot een training voor preventie van stressklachten en het verhogen van veerkracht. ‘We kunnen gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan stress, zoals een burn-out, vaak moeilijk behandelen’, legt Hermans uit. ‘Daarom verschuiven we steeds meer van behandelen en therapie ontwikkelen, naar vergroten van veerkracht en voorkómen dat mensen klachten ontwikkelen.’

Voor zijn werk ontving Hermans grote subsidies, waaronder een NWO-VENI (2007), ERC Consolidator (2016) en NWO VICI (2022). Daarnaast is Hermans bestuurslid van de stichting Stress-NL. Hij richtte deze stichting in 2017 op, samen met een aantal collega’s van verschillende Nederlandse universiteiten. Hermans: ‘Stress-NL heeft als doel het interdisciplinaire veld van onderzoek naar stress en psychopathologie in Nederland bij elkaar te brengen.’

Meer weten? Neem contact op met

Erno Hermans benoemd tot hoogleraar Cognitieve Affectieve Neurowetenschappen

Hermans combines different research methods to measure the effects of stress on the human brain. For example, he measures brain activity with functional MRI under different conditions. He also looks at the effects of certain medications on the brain. In addition, Hermans studies how people react to stress in real life, for example with wearables, such as smartwatches. In this way, he wants to unravel stress mechanisms in the brain.

More resilience

Ultimately, all this knowledge about the effects of stress on the brain should lead to interventions for increasing resilience and thereby preventing stress-related complaints. It is difficult to treat health complaints related to stress, such as burnout,' Hermans explains. 'That's why we are increasingly shifting from treating and developing new therapies, to increasing resilience and preventing people from developing complaints.'

Hermans has received major grants for his work, including NWO VENI (2007), ERC Consolidator (2016) and NWO VICI (2022). In addition, Hermans is a board member of the Stress-NL Foundation(verwijst naar een andere website). He initiated this foundation in 2017, together with colleagues from different Dutch universities. Hermans: 'Stress-NL aims to bring together the interdisciplinary field of research on stress and psychopathology in the Netherlands.'

More information? Please contact:

Contact information

Theme
Brain